Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Được Bộ Công Thương Chỉ Định
Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Tính Xách Tay/ Laptop

/Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Tính Xách Tay/ Laptop

Theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ (QĐ số 04/2017/QĐ-TTg) Máy tính xách tay/ Laptop phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu trước khi lưu thông ra thị trường.

Chính Phủ giao Bộ Công Thương thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng cho các nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương ban hành quyết định Công bố áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng cho Chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm Máy tính xách tay/ Laptop.

TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay/ Laptop – Hiệu suất năng lượng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 2866/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thử nghiệm máy tính xách tay/ Laptop của các Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng tại Việt Nam; Và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng tại Việt Nam, Phòng thử nghiệm Phúc Gia được Bộ Công thương chỉ định. Phạm vi chỉ định đối với Phòng Thử nghiệm của Phòng thử nghiệm Phúc Gia tại Giấy chứng nhận số 2181/GCN-BCT

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 2181/GCN-BCT do Bộ Công Thương cấp ngày 22 tháng 7 năm 2019 quy định rất rõ phạm vi Phúc Gia Lab được chỉ định, trong đó có sản phẩm Máy tính xách tay/ Laptop.

Phòng Thử nghiệm Phúc Gia được trang thiết bị máy móc hiện đại và được vận hành bởi các kỹ thuật viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm. Do vậy, Phòng Thử nghiệm Phúc Gia cũng cho kết quả thử chính xác và có độ tin cậy cao.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696

Email: lab@phucgia.com.vn

Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30, từ thứ 2 đến thứ 6 và 8:00 – 12:00 thứ 7.

Bài Viết Liên Quan:

2019-07-26T16:02:02+07:00