Phúc Gia® - Quy Chế Đảm Bảo An Ninh, An Toàn Thông Tin Tại Phúc Gia

Phúc Gia® – Cung Cấp Nội Dung Quyết Định 01/TGĐ/QĐ-PGL về Quy Chế Đảm Bảo An Ninh, An Toàn Thông Tin Tại Phúc Gia (Phúc Gia® – Providing Decision 01/TGĐ/QĐ-PGL regarding the Security and Information Safety Regulations at Phuc Gia).

Vui lòng chờ vài giây để loading Quyết Định 01/TGĐ/QĐ-PGL
Please wait a few seconds for loading Decision 01/TGĐ/QĐ-PGL 

Ấn vào đây để download (Press here to download): Quyết Định 01/TGĐ/QĐ-PGL

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Để Đề Nghị/ Đăng Ký Làm Việc Tại Các Khu Vực Kiểm Soát An Ninh Của Phúc Gia Quý Khách Vui Lòng Download Biểu Mẫu
(To request/register to work in Phuc Gia’s security-controlled areas, please download the form)

Ấn vào đây để Download (Press here to download):

Mẫu 01/PGL-SC (Bản song ngữ Việt/ Anh) (Vietnamese/ English Version)

 Mẫu 02/PGL-SC (Bản song ngữ Việt/ Trung) (Vietnamese/ Chinese Version)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-20T11:56:37+07:00