Quyết Định 367/QĐ-BKHCN Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nhóm Sản Phẩm
Chiếu Sáng Bằng Công Nghệ LED Tại Quyết Định Số 2711/QĐ-BKHCN

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Quyết Định 367/QĐ-BKHCN Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nhóm Sản Phẩm Chiếu Sáng Bằng Công Nghệ LED Tại Quyết Định Số 2711/QĐ-BKHCN Ngày 30 Tháng 12 Năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Ngoài Nước.

Vui lòng chờ vài giây để loading Quyết Định 367/QĐ-BKHCN

Ấn vào đây để download Quyết Định 367/QĐ-BKHCN

Các Bài Viết Liên Quan Đến Thử Nghiệm – Chứng Nhận:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-03-18T10:49:34+07:00