Quyết Định: 51/2011/QĐ-TTg Thiết Bị Phải Dán Nhãn Năng Lượng

/Quyết Định: 51/2011/QĐ-TTg Thiết Bị Phải Dán Nhãn Năng Lượng

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Quyết Định 51/2011/QĐ-TTg Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Quyết Định Số 51/2011/QĐ-TTg Ngày 12 Tháng 9 Năm 2011 Của Thủ Tướng Chính Phủ Quy Định Danh Mục Phương Tiện, Thiết Bị Phải Dán Nhãn Năng Lượng, Áp Dụng Mức Hiệu Suất Năng Lượng Tối Thiểu Và Lộ Trình Thực Hiện!

Vui lòng chờ vài giây để loading Quyết Định Số: 51/2011/QĐ-TTg

Ấn vào đây để download Quyết Định Số: 51/2011/QĐ-TTg

Các Bài Viết Liên Quan Đến Nhãn Năng Lượng:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2023-10-18T13:39:03+07:00