Quyết Định Số 724/QĐ-BTTTT Ban Hành Bộ Tiêu Chí Về Yêu Cầu
An Toàn Thông Tin Mạng Cơ Bản Cho Camera Giám Sát

Quyết định số 724/QĐ-BTTTT được Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát ngày 07/05/2024. Đây là tài liệu mà các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đánh giá, lựa chọn và sử dụng thiết bị camera cần phải chú ý và tuân thủ theo. Dưới đây là một số nội dung quan trọng mà Phúc Gia đã tổng hợp lại để gửi tới các quý khách hàng.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quyết định số 724/QĐ-BTTTT đi kèm Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát khuyến nghị áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đánh giá, lựa chọn và sử dụng thiết bị camera.

II. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 724/QĐ-BTTTT

  • Quyết định được Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành kèm theo Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát;
  • Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

III. NỘI DUNG CHÍNH BỘ TIÊU CHÍ

  • Quyết định số 724/QĐ-BTTTT đi kèm Bộ tiêu chí khuyến nghị áp dụng các yêu cầu kỹ thuật an toàn thông tin mạng cơ bản cho thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức mạng (gọi tắt là thiết bị camera). Đối với các yêu cầu kỹ thuật ở mức cao hơn, các tổ chức, cá nhân căn cứ đặc thù, nhu cầu thực tiễn của mình để xem xét, quyết định.
  • Bộ tiêu chí đưa ra các yêu cầu về an toàn thông tin mạng cho camera giám sát, bao gồm: Tài liệu hướng dẫn sản phẩm; Quản lý xác thực; Quản lý lỗ hổng bảo mật; Quản lý và thực hiện cập nhật; Quản lý phiên an toàn; Quản lý kênh giao tiếp; Quản lý giao diện; Bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu người sử dụng; An toàn ứng dụng; Khả năng tự khôi phục lại hệ thống bình thường sau sự cố.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quyết định số 724/QĐ-BTTTT đi kèm Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 07 tháng 05 năm 2024).

Vui lòng chờ vài giây để loading Quyết định số 724/QĐ-BTTTT

Ấn vào đây để download Quyết định số 724/QĐ-BTTTT

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-05-16T09:06:49+07:00