Quyết định, Thông Tư, Nghị định, TCVN, QCVN Về An Toàn Thực Phẩm

QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH, TCVN, QCVN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
ÁP DỤNG HIỆN HÀNH


Nghị Định Số: 178/2013/NĐ-CP Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Về An Toàn Thực Phẩm

Luật Số: 55/2010/QH12 - Luật An Toàn Thực Phẩm Ngày 17 Tháng 06 Năm 2010

Nghị Định Số 38/2012/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật An Toàn Thực Phẩm

Thông Tư 279/2016/TT-BTC Quy Định Mức Thu, Chế Độ Thu, Nộp, Quản Lý Và Sử Dụng Phí ATTP
Công Văn 2311/BYT-ATTP Hàng Hóa Nhập Khẩu Phải Kiểm Tra An Toàn Thực Phẩm Trước Khi Thông Quan
Quyết Định 3742/2001/QĐ-BYT Về Việc Ban Hành Quy Định Danh Mục Các Chất Phụ Gia Được Phép Trong Thực Phẩm
Quyết Định 46/2007/QĐ-BYT Quy Định Giới Hạn Tối Đa Ô Nhiễm Sinh Học Và Hoá Học Trong Thực Phẩm
Quyết Định 38/2008/QĐ-BYT Quy Định Mức Giới Hạn Tối Đa Của Melamine Nhiễm Chéo Trong Thực Phẩm 
Nghị Định 89/2006/NĐ-CP Nghị Định Về Nhãn Hàng Hoá
Nghị Định 43/2007/NĐ-CP Nghị Định Về Nhãn Hàng Hoá
Quyết Định 609/QĐ-ATTP ChỉĐịnh Cơ Sở Kiểm Nghiệm Thực Phẩm Phục Vụ Quản Lý Nhà Nước Về ATTP
Quyết Định 610/QĐ-ATTP ChỉĐịnh Cơ Sở Kiểm Nghiệm Thực Phẩm Phục Vụ QL Nhà Nước Về ATTP
Quyết Định 781/QĐ-ATTP ChỉĐịnh Cơ Sở Kiểm Nghiệm Thực Phẩm Phục Vụ QL Nhà Nước Về ATTP
Thông Tư 27/2012/TT-BYT Hướng Dẫn Việc Quản Lí Phụ Gia Thực Phẩm

Thông Tư 24/2013/TT-BYT Quy Định Mức Giới Hạn Tối Đa Dư Lượng Thuốc Thú Y Trong Thực Phẩm
Thông Tư 05/2013/TTLT-BYT-BCT Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Về Việc Ghi Nhãn, In Cảnh Báo Sức Khoẻ Trên Bao Bì Thuốc Lá 
Thông Tư 43/2014/TT-BYT Quản Lý TPCN
Thông Tư 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Thông Tư Liên Tịch Hướng Dẫn Ghi Nhãn Hàng Hoá Đối Với Thực Phẩm, Phụ Gia Thực Phẩm Và Chất Hỗ Trợ Chế Biến Thực Phẩm Bao Gói Sẵn
Thông Tư 34/2014/TT-BNNPTNN Ngày 31/10/2014 Về Hướng Dẫn Kiểm Tra Chất Lượng Muối Nhập Khẩu
Thông Tư 50/2016/TT-BYT Ngày 30/12/2016 Của Bộ Trưởng Bộ Y Tế Về Việc Quy Định Giới Hạn Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Thực Phẩm

Thông Tư 08/2014/TT-BYT Của Bộ Y Tế Về Hướng Dẫn Việc Quản Lý Các Sản Phẩm TPCN
- Thông Tư 08/2015/TT-BYT Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Quy Định Của Thông Tư Số 27/2012/TT-BYT Ngày 30 Tháng 11 Năm 2012 Của Bộ Trưởng Bộ Y Tế Hướng Dẫn Việc Quản Lý Phụ Gia Thực Phẩm
- Văn Bản Hợp Nhất 02/VBHN-BYT: Thông Tư 27/2012/TT-BYT Và Thông Tư 08/2015/TT-BYT

QCVN 01:2009/BYT: QCKT QG Về Chất Lượng Nước Ăn Uống
QCVN 02:2009/BYT: QCKT QG Về Chất Lượng Nước Sinh Hoạt 
QCVN 3-1:2010/BYT: QCKT QG Về Các Chất Được Sử Dụng Để Bổ Sung Kẽm Vào Thực Phẩm 
QCVN 3-2:2010/BYT: QCKT QG Về Acid Folic Được Sử Dụng Để Bổ Sung Vào Thực Phẩm
QCVN 3-3:2010/BYT: QCKT QG Về Các Chất Được Sử Dụng Để Bổ Sung Sắt Vào Thực Phẩm
QCVN 3-4:2010/BYT: QCKT QG Về Các Chất Được Sử Dụng Để Bổ Sung Calci Vào Thực Phẩm
QCVN 3-5:2010/BYT: QCKT QG Về Các Chất Được Sử Dụng Để Bổ Sung Magnesi Vào Thực Phẩm 
- QCVN 3-6:2011/BYT: QCKT QG Về Các Chất Được Sử Dụng Để Bổ Sung Iod Vào Thực Phẩm
QCVN 4-1:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Điều Vị
QCVN 4-2:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Làm Ẩm
QCVN 4-3:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Tạo Xốp
QCVN 4-4:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Chống Đông Vón
QCVN 4-5:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Giữ Màu
QCVN 4-6:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Chống Oxy Hoá
QCVN 4-7:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Chống Tạo Bọt
QCVN 4-8:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Ngọt Tổng Hợp
QCVN 4-9:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Làm Rắn Chắc
QCVN 4-10:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Phẩm Màu
QCVN 4-11:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Điều Chỉnh Độ Acid
QCVN 4-12:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Bảo Quản
QCVN 4-13:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Ổn Định
QCVN4-14:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Tạo Phức Kim Loại 
QCVN 4-15:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Xử Lý Bột
QCVN4-16:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Độn
QCVN 4-17:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Chất Khí Đẩy 
QCVN 4-18:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Nhóm Chế Phẩm Tinh Bột
QCVN 4-19:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Enzym
QCVN 4-20:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Nhóm Chất Làm Bóng
QCVN4-21:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Nhóm Chất Làm Dày
QCVN 4-22:2010/BYT: QCKT QG Về Phụ Gia Thực Phẩm - Nhóm Chất Nhũ Hoá
QCVN 5-1:2010/BYT: QCKT QG Đối Với Các Sản Phẩm Sữa Dạng Lỏng
QCVN 5-2:2010/BYT: QCKT QG Đối Với Các Sản Phẩm Sữa Dạng Bột
QCVN 5-3:2010/BYT: QCKT QG Đối Với Các Sản Phẩm Phomat
QCVN 5-4:2010/BYT: QCKT QG Đối Với Các Sản Phẩm Chất Béo Từ Sữa
QCVN 5-5:2010/BYT: QCKT QG Đối Với Các Sản Phẩm Sữa Lên Men
QCVN 6-1:2010/BYT: QCKT QG Đối Với Nước Khoáng Thiên Nhiên Và Nước Uống Đóng Chai
QCVN 6-2:2010/BYT: QCKT QG Đối Với Các Sản Phẩm Đồ Uống Không Cồn
QCVN 6-3:2010/BYT: QCKT QG Đối Với Các Sản Phẩm Đồ Uống Có Cồn
QCVN 8-1:2011/BYT: QCKT QG Đối Với Giới Hạn Ô Nhiễm Độc Tố Vi Nấm Trong Thực Phẩm
QCVN 8-2:2011/BYT: QCKT QG Đối Với Giới Hạn Ô Nhiễm Kim Loại Nặng Trong Thực Phẩm 
QCVN 8-3:2012/BYT: QCKT QG Đối Với Ô Nhiễm Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm
QCVN 9-1:2011/BYT: QCKT QG Đối Với Muối Iod
QCVN 11-1:2012/BYT: QCKT QG Đối Với Sản Phẩm Dinh Dưỡng Công Thức Cho Trẻ Đến 12 Tháng Tuổi
QCVN 11-2:2012/BYT: QCKT QG Đối Với Sản Phẩm Dinh Dưỡng Công Thức Với Mục Đích Y Tế Đặc Biệt Cho Trẻ Đến 12 Tháng Tuổi
QCVN 11-3:2012/BYT: QCKT QG Đối Với Sản Phẩm Dinh Dưỡng Công Thức Với Mục Đích Ăn Bổ Sung Cho Trẻ Từ 6-36 Tháng Tuổi
QCVN 11-4:2012/BYT: QCKT QG Đối Với Sản Phẩm Dinh Dưỡng Chế Biến Từ Ngũ Cốc Cho Trẻ Từ 6 Đến 36 Tháng Tuổi
QCVN 12-1:2011/BYT: ATVS Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Tiếp Xúc Với Thực Phẩm Bằng Nhựa Tổng Hợp 
QCVN 12-2:2011/BYT: ATVS Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Tiếp Xúc Với Thực Phẩm Bằng Cao Su
QCVN 12-3:2011/BYT: ATVS Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Tiếp Xúc Với Thực Phẩm Bằng Kim Loại
QCVN 12-4:2015/BYT: ATVS Đối Với Bao Bì, Dụng Cụ Làm Bằng Thuỷ Tinh, Gốm, Sứ Và Tráng Men Tiếp Xúc Trực Tiếp Với Thực Phẩm
QCVN 16-1:2015/BYT Ngày 20/8/2015 Của Bộ Y Tế Về QCKT QG Đối Với Thuốc Lá Điều
QCVN 18-1:2015-BYT QCKT QG Về Chất Hỗ Trợ Chế Biến Thực Phẩm - Dung Môi
QCVN 19-1:2015/BYT QCKT QG Về Hương Liệu Thực Phẩm - Các Chất - Tạo Hương Vani
TCVN 6048:1995 CODEX STAN 125:1981 Dầu Cọ Thực Phẩm
TCVN 5778-1994 Cacbon Đioxit Dùng Cho Thực Phẩm 
TCVN 7975:2008 Chè Thảo Mộc Túi Lọc
TCVN 7974:2008 Tiêu Chuẩn Quốc Gia Chè (Camellia Sinensis (L.) O. Kuntze) Túi Lọc
TCVN 5908:2009 Về Kẹo (Candy)
TCVN 1454:2013 Tiêu Chuẩn Quốc Gia Chè Đen - Định Nghĩa Và Yêu Cầu Cơ Bản
TCVN 9639:2013 Muối (Natri Clorua) Tinh
TCVN 7043:2013 Rượu Trắng
TCVN 7044-2013 Rượu Mùi
TCVN 6312:2013 CODEX STAN 33-1991, AMD. 2013 Dầu Oliu Và Dầu Bã Oliu
- TCVN 3974:20017 Muối Thực Phẩm
- Tiêu Chuẩn CODEX
- Tiêu Chuẩn Của Nước Xuất Khẩu
Thông Báo Thực Phẩm Đạt Yêu Cầu Nhập Khẩu

 

Các bài viết liên quan đến An Toàn Thực Phẩm:
https://phucgia.com.vn/an-toan-thuc-pham/

  • Xếp hạng hiện tại! 4.50/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xếp hạng: 4.5/5 - (26 Phiếu bầu)

Để lại bình luận