Thông Tư 18/2018 TT/BTTTT Sửa Đổi Bổ Sung Thông Tư Số 46/2016/TT-BTTTT

/Thông Tư 18/2018 TT/BTTTT Sửa Đổi Bổ Sung Thông Tư Số 46/2016/TT-BTTTT

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tư 18/2018 TT/BTTTT Thông Tư Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 46/2016/TT-BTTT Ngày 26 Tháng 12 Năm 2016 Của Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Quy Định Danh Mục Thiết Bị Vô Tuyến Điện Được Miễn Giấy Phép Sử Dụng Tần Số Vô Tuyến Điện, Điều Kiện Kỹ Thuật Và Khai Thác Kèm Theo. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Nhiều Các Doanh Nghiệp, Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 18/2018 TT/BTTTT

Ấn vào đây để download Thông Tư 18/2018 TT/BTTTT

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 02477796696/ 0982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2020-05-06T13:52:26+07:00