Thông Tư Số 30/2011/TT-BTTTT Về Chứng Nhận Hợp Quy và Công Bố Hợp Quy Đối Với Sản Phẩm, Hàng Hóa Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông

/Thông Tư Số 30/2011/TT-BTTTT Về Chứng Nhận Hợp Quy và Công Bố Hợp Quy Đối Với Sản Phẩm, Hàng Hóa Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông

Phúc Gia Cung Cấp Nội Dung Thông Tư 30/2011/TT-BTTTT Quy Định Về CNHQ Và CBHQ Đối Với Sản Phẩm Ngành Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Hãy Đến Với Phúc Gia Để Nhận Được Sự Tư Vấn Cùng Dịch Vụ Logistics Trọn Gói Từ A – Z Nhanh Nhất!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I, Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nêu tại khoản 1 Điều này trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư này quy định các hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy (sau đây gọi tắt là chứng nhận và công bố hợp quy) đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi chung là sản phẩm), bao gồm: các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin (trừ các thiết bị sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật).

II, Hiệu lực thi hành

  • Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
  • Thay thế cho Thông tư 06/2009/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
  • Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 30/2011/TT-BTTTT

Ấn vào đây để download Thông Tư 30/2011/TT-BTTTT.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2024-07-08T11:51:31+07:00