Thông Tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Kiểm Định Kỹ Thuật ATLĐ Với Máy, Thiết Bị

/Thông Tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Kiểm Định Kỹ Thuật ATLĐ Với Máy, Thiết Bị

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Quy Định Hoạt Động Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Lao Động Đối Với Máy, Thiết Bị, Vật Tư Có Yêu Cầu Nghiêm Ngặt Về An Toàn Lao Động Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp!

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 06/2014/TT-BLĐTBXH

Ấn vào đây để download Thông Tư 06/2014/TT-BLĐTBXH

Các Bài Viết Liên Quan Đến Dịch Vụ Kiểm Tra Nhà Nước:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2023-10-16T09:36:59+07:00