Thông Tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Kiểm Định Kỹ Thuật ATLĐ Với Máy, Thiết Bị

/Thông Tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Kiểm Định Kỹ Thuật ATLĐ Với Máy, Thiết Bị

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Quy Định Hoạt Động Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Lao Động Đối Với Máy, Thiết Bị, Vật Tư Có Yêu Cầu Nghiêm Ngặt Về An Toàn Lao Động Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp!

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 06/2014/TT-BLĐTBXH

Ấn vào đây để download Thông Tư 06/2014/TT-BLĐTBXH

Các Bài Viết Liên Quan Đến Dịch Vụ Kiểm Tra Nhà Nước:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)

Phone: 024777966960982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2019-08-20T16:40:54+07:00