Thông Tư 28/2013/TT-BCT Kiểm Tra Nhà Nước Về ATTP Với Thực Phẩm NK

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tư 28/2013/TT-BCT Quy Định Kiểm Tra Nhà Nước Về An Toàn Thực Phẩm Đối Với Thực Phẩm Nhập Khẩu Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Công Thương Tới Các Đơn Vị Và Các DN. Thông Tư Này Áp Dụng Với Cá Nhân, Đơn Vị Liên Quan Đến Hoạt Động Nhập Khẩu!

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 28/2013/TT-BCT

Ấn vào đây để download Thông Tư 28/2013/TT-BCT

Các Bài Viết Liên Quan Đến Dịch Vụ Kiểm Tra Nhà Nước:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2023-10-16T09:34:37+07:00