Thông Tư 29/2016/TT-BCT Danh Mục Sản Phẩm Có Khả Năng Gây Mất An Toàn

/Thông Tư 29/2016/TT-BCT Danh Mục Sản Phẩm Có Khả Năng Gây Mất An Toàn

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tư 29/2016/TT-BCT Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư 41/2015/TT-BCT Ngày 24 Tháng 11 Năm 2015 Của Bộ Trưởng BCT Quy Định Danh Mục Sản Phẩm, Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn Thuộc Quản Lý BCT. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Nhiều Doanh Nghiệp, Các Bạn Hãy Cùng Tham Khảo Nhé!

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 29/2016/TT-BCT

Ấn vào đây để download Thông Tư 29/2016/TT-BCT

Các Bài Viết Liên Quan Đến Dịch Vụ Kiểm Tra Nhà Nước:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2023-10-16T09:35:59+07:00