Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia

2024-06-28T09:21:00+07:00

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được thành lập vào 15/07/2016 với mã số doanh nghiệp: 0107509079. Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia gồm: - Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia - Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia

Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia 2024-06-28T09:21:00+07:00

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center

2024-06-05T18:17:57+07:00

1. HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT Phuc Gia Laboratory Corporation was established on July 15th, 2016 with business code: 0107509079. Phuc Gia Laboratory Corporation includes: - Phuc Gia Certification Center - Phuc Gia Inspection Testing Center Address: ICD Long Bien, No. 01 Huynh Tan Phat, Sai Dong B Industrial Park, Thach Ban Ward, Long Bien

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center 2024-06-05T18:17:57+07:00

Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia Được Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp QCVN 19:2019/BKHCN Và QCVN 09:2012/BKHCN

2023-10-17T08:47:49+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2012/BKHCN và QCVN 19:2019/BKHCN Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia - Công Ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia được phép thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù

Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia Được Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp QCVN 19:2019/BKHCN Và QCVN 09:2012/BKHCN 2023-10-17T08:47:49+07:00

Báo Giá Chứng Nhận Hợp Quy QCVN 19:2019/BKHCN, QCVN 09:2012/BKHCN Và Chứng Nhận Hợp Chuẩn

2024-04-08T10:59:54+07:00

  Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia - Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo giá Chứng nhận Hợp quy và Chứng nhận Hợp chuẩn. Vui lòng

Báo Giá Chứng Nhận Hợp Quy QCVN 19:2019/BKHCN, QCVN 09:2012/BKHCN Và Chứng Nhận Hợp Chuẩn 2024-04-08T10:59:54+07:00

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Điều Hòa Không Khí Theo QCVN 09:2012/BKHCN

2024-04-06T08:22:40+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Điều Hòa Không Khí Theo QCVN 09:2012/BKHCN Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Vui lòng chờ

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Điều Hòa Không Khí Theo QCVN 09:2012/BKHCN 2024-04-06T08:22:40+07:00

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Tủ Lạnh Theo QCVN 09:2012/BKHCN

2024-04-06T08:23:06+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Tủ Lạnh Theo QCVN 09:2012/BKHCN Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Vui lòng chờ vài giây

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Tủ Lạnh Theo QCVN 09:2012/BKHCN 2024-04-06T08:23:06+07:00

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Bình Nóng Lạnh Theo QCVN 09:2012/BKHCN

2024-04-06T08:21:30+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Bình Nóng Lạnh Trực Tiếp Theo QCVN 09:2012/BKHCN Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Vui lòng

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Bình Nóng Lạnh Theo QCVN 09:2012/BKHCN 2024-04-06T08:21:30+07:00

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Máy Giặt Theo QCVN 09:2012/BKHCN

2024-04-06T08:21:47+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Máy Giặt Theo QCVN 09:2012/BKHCN Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Vui lòng chờ vài giây

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Máy Giặt Theo QCVN 09:2012/BKHCN 2024-04-06T08:21:47+07:00

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Bếp Điện (Bếp Điện Từ) Theo QCVN 09:2012/BKHCN

2024-04-06T08:21:57+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Bếp Điện (Bếp Điện Từ) Theo QCVN 09:2012/BKHCN Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Vui lòng

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Bếp Điện (Bếp Điện Từ) Theo QCVN 09:2012/BKHCN 2024-04-06T08:21:57+07:00

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Lò Vi Sóng Theo QCVN 09:2012/BKHCN

2024-04-06T08:20:57+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Lò Vi Sóng Theo QCVN 09:2012/BKHCN Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Vui lòng chờ vài

Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Lò Vi Sóng Theo QCVN 09:2012/BKHCN 2024-04-06T08:20:57+07:00