Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 - VLAT-1.0388 - Năm 2024

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia nhận được Chứng chỉ Công nhận do Liên hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam – Văn Phòng Đánh Giá Công Nhận Năng Lực Đánh Giá Sự Phù Hợp về Tiêu Chuẩn Chất Lượng (AOSC) ban hành về việc công nhận Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VLAT-1.0388 về Thử Nghiệm Điện – Điện Tử và Thử Nghiệm Cơ.

Chứng Chỉ Công Nhận (Tiếng Việt)

ISO-17025_2017_VietNam

Chứng Chỉ Công Nhận (Tiếng Anh)

ISO-17025_2017_Eng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-14T11:52:36+07:00