Dịch Vụ Hợp Quy Điện Thoại Di Động

2020-05-07T09:31:02+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Dịch Vụ Hợp Quy Điện Thoại Di Động 2020-05-07T09:31:02+07:00

Chức Năng Của Bao Bì Trong Kinh Doanh (Phần II)

2018-04-12T13:55:24+07:00

Phúc Gia® - Tiếp Tục Cung Cấp Thông Tin Về Chức Năng Của Bao Bì Trong Kinh Doanh Tới Các Đơn Vị. Đứng Ở Góc Độ Thị Trường, Bao Bì Có Ba Chức Năng Chính: Chức Năng Chứa Đựng, Bảo Quản, Bảo Vệ Hàng Hoá Trong Quá Trình Lưu Thông; Chức Năng Nhận Biết (Thông

Chức Năng Của Bao Bì Trong Kinh Doanh (Phần II) 2018-04-12T13:55:24+07:00

Các Loại Hình Của Vận Tải Đa Phương Thức (Phần I)

2018-04-12T08:24:20+07:00

Phúc Gia® - Cung Cấp Thông Tin Về Các Loại Hình Của Vận Tải Đa Phương Thức. Có Thể Nói, Dịch Vụ Vận Tải Đa Phương Thức Có Vai Trò Rất Quan Trọng Trong Cuộc Sống Và Để Có Cái Nhìn Khách Quan Về Vấn Đề Này, Phúc Gia® Sẽ Trình Bày Một Số Dạng

Các Loại Hình Của Vận Tải Đa Phương Thức (Phần I) 2018-04-12T08:24:20+07:00

Vai Trò Của Hệ Thống Giám Sát Tàu Thủy

2018-04-10T15:11:13+07:00

Phúc Gia® - Cung Cấp Thông Tin Về Vai Trò Của Hệ Thống Giám Sát Tàu Thủy Tới Các Doanh Nghiệp. Giám Sát Tàu Thủy Là Một Lĩnh Vực Quan Trọng, Được Tất Cả Các Quốc Gia Trên Thế Giới Đều Áp Dụng. Hơn Thế Nữa, Hệ Thống Này Được Tiến Hành Dưới Sự Điều

Vai Trò Của Hệ Thống Giám Sát Tàu Thủy 2018-04-10T15:11:13+07:00

Hợp Quy Thiết Bị Phát Hình Quảng Bá Mặt Đất SD Kỹ Thuật Số DVB-T (Loại Bỏ)

2018-06-05T17:04:59+07:00

Phúc Gia® - Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Nhận Và Công Bố Hợp Quy Cho Thiết Bị Phát Hình Quảng Bá Mặt Đất Sử Dụng Kỹ Thuật Số DVB-T Nhanh Chóng Dành Cho Các Doanh Nghiệp. Khách Hàng Tiêu Biểu Của Phúc Gia: Sharp, SamSung, Electrolux, Toshiba, LG, Sony,... Cùng Nhiều Khách Hàng Khác!

Hợp Quy Thiết Bị Phát Hình Quảng Bá Mặt Đất SD Kỹ Thuật Số DVB-T (Loại Bỏ) 2018-06-05T17:04:59+07:00

Hợp Quy Thiết Bị Vô Tuyến Di Động Hàng Không 117,975-137 Mhz (Loại Bỏ)

2018-05-25T16:20:55+07:00

Phúc Gia® - Cung Cấp Dịch Vụ Chứng Nhận, Công Bố Hợp Quy Cho Thiết Bị Vô Tuyến Trong Nghiệp Vụ Di Động Hàng Không Băng Tần 117,975-137 Mhz Dùng Trên Mặt Đất Nhanh Chóng, Uy Tín Nhất Dành Cho Các Doanh Nghiệp. Đối Tác, Khách Hàng Tiêu Biểu: Sharp, Samsung, Toshiba, Panasonic...! Dịch

Hợp Quy Thiết Bị Vô Tuyến Di Động Hàng Không 117,975-137 Mhz (Loại Bỏ) 2018-05-25T16:20:55+07:00

Hợp Quy Thiết Bị Phát Hình Sử Dụng Công Nghệ Tương Tự (Loại Bỏ)

2020-05-13T14:11:36+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): - Phòng Thử

Hợp Quy Thiết Bị Phát Hình Sử Dụng Công Nghệ Tương Tự (Loại Bỏ) 2020-05-13T14:11:36+07:00

Dịch Vụ Hợp Quy Thiết Bị Tập Trung (Hub) (Loại Bỏ)

2020-05-13T13:51:25+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): - Phòng Thử

Dịch Vụ Hợp Quy Thiết Bị Tập Trung (Hub) (Loại Bỏ) 2020-05-13T13:51:25+07:00

Dịch Vụ Hợp Quy Thiết Bị Đầu Cuối Kết Nối Mạng Viễn Thông Công Cộng

2020-05-13T13:51:45+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): - Phòng Thử

Dịch Vụ Hợp Quy Thiết Bị Đầu Cuối Kết Nối Mạng Viễn Thông Công Cộng 2020-05-13T13:51:45+07:00

Dịch Vụ Hợp Quy Thiết Bị Trợ Giúp Cá Nhân (PDA) (Loại Bỏ)

2020-05-13T13:52:47+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): - Phòng Thử

Dịch Vụ Hợp Quy Thiết Bị Trợ Giúp Cá Nhân (PDA) (Loại Bỏ) 2020-05-13T13:52:47+07:00
error: Nội dung đã được bảo vệ !!