Quy Định Về Sử Dụng Dấu Chứng Nhận

2023-08-30T13:55:07+07:00

Vui lòng chờ vài giây để loading Quy định về sử dụng Dấu chứng nhận QCVN 19  Vui lòng chờ vài giây để loading Quy định về sử dụng Dấu chứng nhận QCVN 09 

Quy Định Về Sử Dụng Dấu Chứng Nhận 2023-08-30T13:55:07+07:00

Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 08/2015/NĐ-CP Ngày 21 Tháng 01 Năm 2015 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Biện Pháp Thi Hành Luật Hải Quan Về Thủ Tục Hải Quan, Kiểm Tra, Giám Sát, Kiểm Soát Hải Quan

2022-05-30T08:55:40+07:00

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan Căn cứ

Nghị Định Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 08/2015/NĐ-CP Ngày 21 Tháng 01 Năm 2015 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Và Biện Pháp Thi Hành Luật Hải Quan Về Thủ Tục Hải Quan, Kiểm Tra, Giám Sát, Kiểm Soát Hải Quan 2022-05-30T08:55:40+07:00

Quyết Định 3937/QĐ-BKHCN Về Việc Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia

2022-06-18T11:52:40+07:00

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Quyết Định 3937/QĐ-BKHCN Về Việc Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Ngoài Nước. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính

Quyết Định 3937/QĐ-BKHCN Về Việc Công Bố Tiêu Chuẩn Quốc Gia 2022-06-18T11:52:40+07:00

Dịch Vụ Hợp Quy Điện Thoại Di Động

2020-05-07T09:31:02+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Dịch Vụ Hợp Quy Điện Thoại Di Động 2020-05-07T09:31:02+07:00

Chức Năng Của Bao Bì Trong Kinh Doanh (Phần II)

2018-04-12T13:55:24+07:00

Phúc Gia® - Tiếp Tục Cung Cấp Thông Tin Về Chức Năng Của Bao Bì Trong Kinh Doanh Tới Các Đơn Vị. Đứng Ở Góc Độ Thị Trường, Bao Bì Có Ba Chức Năng Chính: Chức Năng Chứa Đựng, Bảo Quản, Bảo Vệ Hàng Hoá Trong Quá Trình Lưu Thông; Chức Năng Nhận Biết (Thông

Chức Năng Của Bao Bì Trong Kinh Doanh (Phần II) 2018-04-12T13:55:24+07:00

Các Loại Hình Của Vận Tải Đa Phương Thức (Phần I)

2018-04-12T08:24:20+07:00

Phúc Gia® - Cung Cấp Thông Tin Về Các Loại Hình Của Vận Tải Đa Phương Thức. Có Thể Nói, Dịch Vụ Vận Tải Đa Phương Thức Có Vai Trò Rất Quan Trọng Trong Cuộc Sống Và Để Có Cái Nhìn Khách Quan Về Vấn Đề Này, Phúc Gia® Sẽ Trình Bày Một Số Dạng

Các Loại Hình Của Vận Tải Đa Phương Thức (Phần I) 2018-04-12T08:24:20+07:00

Vai Trò Của Hệ Thống Giám Sát Tàu Thủy

2018-04-10T15:11:13+07:00

Phúc Gia® - Cung Cấp Thông Tin Về Vai Trò Của Hệ Thống Giám Sát Tàu Thủy Tới Các Doanh Nghiệp. Giám Sát Tàu Thủy Là Một Lĩnh Vực Quan Trọng, Được Tất Cả Các Quốc Gia Trên Thế Giới Đều Áp Dụng. Hơn Thế Nữa, Hệ Thống Này Được Tiến Hành Dưới Sự Điều

Vai Trò Của Hệ Thống Giám Sát Tàu Thủy 2018-04-10T15:11:13+07:00