Phúc Gia® - Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Quạt điện, Quạt trần, Quạt bàn, Quạt đứng, Quạt tích điện, Quạt năng lượng mặt trời... Từ A-Z

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Theo Quyết Định Số 14/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ Quạt điện, Quạt trần, Quạt bàn, Quạt đứng, Quạt tích điện, Quạt năng lượng mặt trời, … phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng (HSNL) và Công bố Dán nhãn Năng lượng. Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm HSNL. Quý doanh nghiệp cùng Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia tìm hiểu các quy định hiện hành nhé.

Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng (HSNL) Quạt điện, Quạt trần, Quạt bàn, Quạt đứng, Quạt tích điện, Quạt năng lượng mặt trời… đang được các nhà nhập khẩu quan tâm vì từ ngày 01/01/2013, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng và Công bố Dán nhãn Năng lượng Quạt Điện. Phúc Gia® xin gửi đến quý doanh nghiệp những điều cần biết về việc Thử nghiệm HSNL Quạt điện, Quạt trần, Quạt bàn, Quạt đứng, Quạt tích điện, Quạt năng lượng mặt trời

 

hiệu suất năng lượng quạt điện

Xem thêm:

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Quạt Điện và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Quạt Điện?

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Quạt Điện

Căn cứ vào Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg – Quyết định ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới của thủ tướng chính phủ ban hành vào ngày 18 tháng 05 năm 2018.

  • Tại STT số 11, Mục I, Phụ lục I , Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg có ghi rõ Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh Quạt điện có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7826:2015 kể từ năm 2015
  • Điều này có nghĩa là từ ngày 10 tháng 7 năm 2018, doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh Quạt Điện bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho Quạt Điện trước khi nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh. Và Quạt Điện bắt buộc phải đạt mức Hiệu suất Năng lượng tối thiểu.

Mới đây ngày 24/05/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg – Quyết định ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg.

  • Tại STT số 5, Mục I, Phụ lục I, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg có ghi rõ Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh Quạt điện có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7826:2015 kể từ ngày quyết định này có hiệu lực
  • Điều này có nghĩa là theo quyết định mới nhất của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 15 tháng 7 năm 2023, doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh Quạt Điện bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho Quạt Điện trước khi nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh. Và Quạt Điện bắt buộc phải đạt mức Hiệu suất Năng lượng tối thiểu.

Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Quạt Điện

Căn cứ vào mức Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu đối với danh mục phương tiện, thiết bị bắt buộc dán Nhãn Năng Lượng theo quy định và lộ trình thực hiện (Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG).

  • Tại khoản 1, Điều 1, Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG có ghi rõ Quạt Điện thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.
  • Trích dẫn điểm a, Khoản 1, Điều 2 Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG quy định về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng có ghi “Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện;”

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp bắt buộc phải Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Quạt Điện kể từ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

Trung tâm Thử nghiệm Kiểm Định Phúc Gia nằm tại Cảng cạn ICD Long Biên

2) Chính phủ Việt Nam có văn bản nào hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Quạt Điện và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Quạt Điện không?

Ngày 18 tháng 05 năm 2018, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg – Quyết định về ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới đối 18 sản phẩm trong đó có sản phẩm Quạt Điện.

Ngày 24 tháng 05 năm 2023, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg – Quyết định về ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới trong đó có sản phẩm Quạt Điện.

Trong đó có Thủ tướng chính phủ có công bố áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7826:2015 cho chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản Quạt Điện.

Xem thêm:
Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg đã và sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với Doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất thiết bị điện gia dụng và văn phòng

3) Những loại Quạt Điện nào thuộc phạm vi áp dụng của Chương trình dán nhãn năng lượng Quốc Gia?

Căn cứ vào Quyết Định Số 14/2023/QĐ-TTg, căn cứ vào phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn Quốc gia tương ứng (TCVN 7826:2015), các loại Quạt điện sau bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng và Công bố DNNL:
– Quạt bàn;
– Quạt đứng;
– Quạt treo tường;
– Quạt trần;
– Quạt tích điện;
– Quạt năng lượng mặt trời…

Notes:
– Quạt trần (ceiling pan) là quạt có 2 cánh hoặc nhiều cánh, có phương tiện để treo lên trần nhà sao cho các cánh quạt trong mặt phẳng nằm ngang;
– Quạt bàn/ quạt treo tường (table fan) là quạt có 2 hoặc nhiều cánh, được thiết kế để sử dụng với đầu vào và đầu ra không khí tự do. Quạt có thể để trên bàn hoặc trên tường hoặc trần nhà;
– Quạt đứng (pedestal fan) là quạt có hai hoặc nhiều cánh, lắp trên một giá đỡ có chiều cao cố định hoặc thay đổi được và được thiết kế để sử dụng với đầu vào và đẩu ra không khí tự do.

4) Yêu cầu kỹ thuật đối với Quạt điện?

Yêu cầu mức tiêu thụ năng lượng của Quạt điện được thể hiện chi tiết trong Bảng 1 và Bảng 2 – TCVN 7826:2015

Bảng 1 – Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu của Quạt bàn, Quạt đứng và Quạt treo tường

Đường kính cánh danh định (D) mm Hiệu suất năng lượng tối thiu (EERmin) m3/(min.W)
D < 230 0,54
230 ≤ D < 250 0,64
250 ≤ D < 300 0,74
300 ≤ D < 350 0,80
350 ≤ D < 400 0,90
400 ≤ D < 450 1,00
450 ≤ D < 500 1,10
500 ≤ D < 600 1,13
D ≥ 600 1,30

Bảng 2 – Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu của Quạt trần

Đường kính cánh danh định (D) mm Hiệu suất Năng Lượng tối thiu (EERmin) m3/(min.W)
D < 900 2,75
900 ≤ D < 1 050 2,79
1 050 ≤ D < 1 200 2,93
1 200 ≤ D < 1 350 3,04
D ≥ 1 350 3,15

Đây là yêu cầu bắt buộc để sản phẩm ĐẠT mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và được tham gia dán nhãn năng lượng.

Ngoài các quy định về thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Quạt điện, Quạt trần, Quạt bàn, Quạt đứng, Quạt tích điện, Quạt năng lượng mặt trời…  còn phải thực hiện thủ tục thử nghiệm và chứng nhận hợp quy theo QCVN 04:2009/BKHCN theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5) Các Đơn vị thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Quạt điện

Thủ tục thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng dành cho Quạt điện, Quạt trần, Quạt bàn, Quạt đứng, Quạt tích điện, Quạt năng lượng mặt trờiphải được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm được chỉ định.

Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia là một trong những Trung tâm thử nghiệm uy tín hàng đầu trên cả nước đã được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Quạt điện, Quạt trần, Quạt bàn, Quạt đứng, Quạt tích điện, Quạt năng lượng mặt trời…theo Giấy chứng nhận số 986/GCN-BCT.

Vì vậy Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia có đầy đủ năng lực để thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho Quạt điện, Quạt trần, Quạt bàn, Quạt đứng, Quạt tích điện, Quạt năng lượng mặt trời

Xem thêm:

Phúc Gia® – Buồng Thử nghiệm Quạt điện, Quạt trần, Quạt tích điện, Quạt năng lượng mặt trời, Quạt bàn, Quạt đứng… 

6) Phí Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Quạt điện?

Chi phí thử nghiệm hiệu suất năng lượng Quạt điện, Quạt trần, Quạt bàn, Quạt đứng, Quạt tích điện, Quạt năng lượng mặt trời đã được chúng tôi niêm yết tại bài viết:  https://phucgia.com.vn/bao-gia-thu-nghiem-hieu-suat-nang-luong-phuc-gia-lab.html

7) Phiếu thử nghiệm mẫu của Quạt điện khi thử nghiệm tại Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia

Phiếu thử nghiệm mẫu của sản phẩm Quạt điện khi Quý doanh nghiệp thử nghiệm tại Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia như đường link sau:

Phúc Gia® – Phiếu thử nghiệm HSNL sản phẩm Quạt điện: 

8) Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Quạt điện?

Thời gian thử nghiệm cho sản phẩm Quạt điện, Quạt trần, Quạt bàn, Quạt đứng, Quạt tích điện, Quạt năng lượng mặt trời… khoảng 02 – 03 ngày làm việc.

Để được hỗ trợ thử nghiệm Quý Doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-07T18:20:33+07:00