Quyết Định Số 14/2023/QĐ-TTg
- Danh Mục Và Lộ Trình Thiết Bị Sử Dụng Năng Lượng Phải Loại Bỏ

Phúc Gia cung cấp nội dung Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg – Ban hành Danh mục và Lộ trình Phương tiện, Thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới do Thủ tướng Chính Phủ ban hành vào ngày 24/05/2023.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh hàng hóa quy định tại Điều 3 (Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới) tại Quyết định này.

II. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2023/QĐ-TTg

Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg quy định về Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ (không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước) và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Không áp dụng đối với những phương tiện, thiết bị tạm nhập, tái xuất, phục vụ sửa chữa thay thế, kiểm tra mức hiệu suất năng lượng.

Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cụ thể như sau:

STT Tên gọi (thiết bị) Tiêu chuẩn quốc gia Lộ trình áp dụng
I. Nhóm thiết bị gia dụng:  
1 Bóng đèn huỳnh quang compact TCVN 7896:2015 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực (15/07/2023)
2 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang TCVN 7897:2013
3 Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang TCVN 8248:2013
4 Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng TCVN 8249:2013
5 Quạt điện TCVN 7826:2015
6 Máy giặt gia dụng TCVN 8526:2013
7 Nồi cơm điện TCVN 8252:2015
8 Đèn LED TCVN 11844:2017 Từ ngày 01/04/2025
9 Bếp hồng ngoại TCVN 13373:2021
10 Bếp từ TCVN 13372:2021
11 Tủ mát TCVN 7828:2016
12 Tủ lạnh và tủ đông TCVN 7828:2013 Từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 31/03/2025
TCVN 7828:2016 Từ ngày 01/04/2025
13 Bình đun nước nóng có dự trữ TCVN 7898:2009 Từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 31/03/2025
TCVN 7898:2018 Từ ngày 01/04/2025
14
Máy điều hòa không khí không ống gió
TCVN 7830:2015 Từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 31/03/2025
TCVN 7830:2021 Từ ngày 01/04/2025
15
Máy thu hình
TCVN 9536:2012 Từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 31/03/2025
TCVN 9536:2021 Từ ngày 01/04/2025
II. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:
1 Máy photocopy TCVN 9510:2012 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực (15/07/2023)
2 Máy in TCVN 9509:2012
3 Màn hình máy tính TCVN 9508:2012
4 Tủ giữ lạnh thương mại TCVN 10289:2014
5 Máy tính xách tay TCVN 11848:2021 Từ ngày 01/04/2025
6 Máy tính để bàn TCVN 13371:2021
III. Nhóm thiết bị công nghiệp:
1 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc TCVN 7540-1:2013 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực (15/07/2023)
2 Máy biến áp phân phối TCVN 8525:2015
3 Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố TCVN 12666:2019 Từ ngày 01/04/2025
4 Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp TCVN 8630:2010 Từ ngày 15/07/2023 đến hết ngày 31/03/2025
TCVN 8630:2019 Từ ngày 01/04/2025


Bên cạnh đó, không phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà máy nhiệt điện phát điện bằng than, khí có hiệu suất năng lượng thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với dải công suất của tổ máy phát điện.
Không cho phép vận hành tổ máy phát điện bằng than, khí có hiệu suất tại thời điểm bắt đầu đưa vào vận hành thương mại thấp hơn hiệu suất quy định tương ứng với từng dải công suất của tổ máy. Cụ thể như sau:

STT Tổ máy Hiệu suất Lộ trình áp dụng
I. Các tổ máy phát điện bằng than, hiệu suất thô theo nhiệt trị thấp tại công suất định mức của tổ máy, quy về điều kiện nhiệt độ nước làm mát đầu vào 28°C và nhiệt độ môi trường 30°C, phải không thấp hơn giá trị sau:  
1 Tổ máy có công suất ≥ 50 MW và < 150 MW 34,0 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực (15/07/2023)
2 Tổ máy có công suất ≥ 150 MW và < 300 MW 38,0
3 Tổ máy có công suất ≥ 300 MW và < 600 MW 39,0
4 Tổ máy có công suất ≥ 600 MW và < 800 MW 41,0
5 Tổ máy có công suất ≥ 800 MW 43,0
II. Các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình đơn, hiệu suất tổ tua-bin khí (trạng thái không khí môi trường: 15°C, 760 mmHg và độ ẩm 60%) không thấp hơn:
1 Tổ máy có công suất ≥ 100 MW và < 150 MW 33,0 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực (15/07/2023)
2 Tổ máy có công suất ≥ 150 MW và < 200 MW 34,0
3 Tổ máy có công suất ≥ 200 MW và < 300 MW 37,0
4 Tổ máy có công suất ≥ 300 MW 39,0
III. Các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình kết hợp, hiệu suất của cụm tua-bin khí chu trình kết hợp (trạng thái không khí môi trường: 15°C, 760 mmHg và độ ẩm 60%) theo công suất đơn vị của tổ tua-bin khí đơn, không thấp hơn:
1 Tổ máy có công suất ≥ 100 MW và < 150 MW 49,5 Từ ngày Quyết định này có hiệu lực (15/07/2023)
2 Tổ máy có công suất ≥ 150 MW và < 200 MW 51,0
3 Tổ máy có công suất ≥ 200 MW và < 300 MW 55,5
4 Tổ máy có công suất ≥ 300 MW 58,5


Về tổ chức thực hiện, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg quy định rõ ràng trách nhiệm cho từng Bộ, ngành địa phương như sau:

– Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này;…

– Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định về loại bỏ thiết bị sử dụng năng lượng có mức hiệu suất thấp và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định này;…

– Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý của mình, chủ trì thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg về Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 07 năm 2023. Ngoài ra, cần phải chú ý lộ trình áp dụng cụ thể đối với từng thiết bị gia dụng, công nghiệp, văn phòng – thương mại và các tổ máy phát điện bằng than, khí đốt theo quyết định này.

 

Vui lòng chờ vài giây để loading Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg

Ấn vào đây để download Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg

Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia có đầy đủ năng lực cũng như đã được chỉ định để thực hiện các phép thử được nêu trên.

Để được hỗ trợ thử nghiệm Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-07-08T17:20:54+07:00