TCVN 11848:2021 Về Máy Tính Xách Tay - Hiệu Suất Năng Lượng

Phúc Gia® – Cung cấp thông tin đầy đủ về nội dung TCVN 11848:2021 về Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng tới tất cả các đơn vị và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là tài liệu quan trọng liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp, yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định trong TCVN 11848:2021.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

TCVN 11848:2021 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, thay thế TCVN 11848:2017.

1. Phạm vi áp dụng

TCVN 11848:2021 quy định mức hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định tiêu thụ năng lượng cho máy tính xách tay, máy tính xách tay hai trong một, máy tính xách tay tất cả trong một, máy tính bảng, máy trạm di động.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho máy tính khách, máy tính khách di động, máy chơi game di động, máy bán hàng (POS), máy tính bng dùng trong máy bán hàng.

2. Nội dung chính TCVN 11848:2021

TCVN 11848:2021 về Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng thay thế TCVN 11848:2017 và áp dụng dựa trên TCVN 11847 – IEC 62623 (Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, kể cả các sửa đổi).

Yêu cầu về hiệu suất năng lượng theo tiêu chuẩn này bao gồm:

  • Thời gian kích hoạt chế độ ngủ của hệ thống không được quá 30 min.
  • Thời gian kích hoạt chế độ ngủ của màn hình hiển thị không được quá 15 min.
  • Mức điện năng tiêu thụ điển hình (TEC) của máy tính xách tay phải nhỏ hơn hoặc bằng mức điện năng tiêu thụ điển hình lớn nhất (TECmax).

TCVN 11848:2021 quy định về điều kiện thử nghiệm gồm yêu cầu về nguồn điện; điều kiện môi trường và thiết lập màn hình thử nghiệm. Tương ứng, thiết bị đo điều kiện sáng của môi trường phải có cấp chính xác là ± 5 %; độ phân giải là 10 lux và Thiết bị đo công suất phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong 5.7 và 5.8 của TCVN 11847 (IEC 62623).

Quy trình đo theo tiêu chuẩn này gồm các bước như sau:

  • Thiết lập thử nghiệm: EUT và điều kiện thử nghiệm phải được thiết lập như quy định trong 5.2 của TCVN 11847 (IEC 62623) đối với máy tính xách tay, ngoại trừ sử dụng thiết lập màn hình như quy định trong tiêu chuẩn này.
  • Tiến hành thử nghiệm gồm các công đoạn: Đo công suất chế độ tắt, Đo công suất chế độ ngủ, Đo công suất chế độ nghỉ dài, Đo công suất chế độ nghỉ ngắn theo TCVN 11847 (IEC 62623) và Tính lượng điện năng tiêu thụ điển hình TEC theo công thức được quy định tại TCVN 11848:2021.

Phương pháp xác định mức điện năng tiêu thụ điển hình lớn nhất (TECmax) được tính theo công thức: [TECmax= TECbaseTECadder]. Kết quả thử nghiệm tối thiểu phải có các thông tin quy định trong TCVN 11847 (IEC 62623).

3. Hiệu lực thi hành

Căn cứ theo Quyết định 14/2023/QĐ-TTg về Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới, quy định bắt buộc áp dụng TCVN 11848:2021 đối với Máy tính xách tay từ ngày 01/04/2025. Khuyến khích các doanh nghiệp thử nghiệm và công bố nhãn năng lượng theo tiêu chuẩn này trước thời điểm thi hành. 

Ghi chú:

  • Đây là tài liệu để Quý vị và Quý Doanh nghiệp có thể tham khảo khi chưa mua được bản chính thức được phát hành bởi Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.
  • Để thuận lợi cho việc tìm hiểu cũng như tra cứu tiêu chuẩn, quý vị vui lòng liên hệ với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam để mua.
  • Bản quyền TCVN này thuộc về:

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
SĐT: 024.37564269

Vui lòng chờ vài giây để loading TCVN 11848:2021

Xem Thêm Các Bài Viết Liên Quan:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2024-07-11T16:11:05+07:00