Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Tủ Lạnh, Tủ Đá
- QCVN 09:2012/BKHCN

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Tủ Lạnh, Tủ Đá – QCVN 09:2012/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia – VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Tủ Lạnh, Tủ Đá tại Hà Nội theo TCVN 7492-1:2018 – Tương thích điện từ – Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự.

Phạm Vi Áp Dụng:

Các sản phẩm Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện; bơm nhiệt dùng trong gia dụng và các mục đích tương tự (Không bao gồm sản phẩm sử dụng điện 3 pha). Bao gồm:

 • Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt. loại sử dụng trong gia đình, dung tích không quá 230 lít – Mã HS: 8418.10.11;
 • Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt. loại sử dụng trong gia đình, dung tích lớn hơn 230 lít – Mã HS: 8418.10.19;
 • Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt. loại sử dụng trong gia đình, dung tích không quá 350 lít – Mã HS: 8418.10.20;
 • Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt. loại sử dụng trong gia đình, dung tích trên 350 lít – Mã HS: 8418.10.90;
 • Tủ lạnh sử dụng trong gia đình, sử dụng máy nén , có dung tích không quá 230 lít – 8418.21.10;
 • Tủ lạnh loại sử dụng trong gia đình, sử dụng máy nén, loại khác (như tủ làm mát, tủ bảo quản, …) – Mã HS: 8418.21.90;
 • Tủ lạnh dùng trong gia đình, loại không sử dụng máy nén – Mã HS: 8418.29.00;
 • Tủ kết đông loại cửa trên, dung tích không quá 200 lít – Mã HS: 8418.30.10;
 • Tủ kết đông loại cửa trên, dung tích từ 200 lít đến không quá 800 lít – Mã HS: 8418.30.90;
 • Tủ kết đông loại cửa trước, dung tích không quá 200 lít – Mã HS: 8418.40.10;
 • Tủ kết đông loại cửa trước, dung tích từ 200 lít đến không quá 900 lít – Mã HS: 8418.40.90;
 • Loại có kiểu dáng nội thất khác để bảo quản và trưng bày: quầy hàng, tủ bày hàng và loại tương tự, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích trên 200 lít (Không phù hợp dùng trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm) – Mã HS: 8418.50.19;
 • Loại có kiểu dáng nội thất khác: tủ, tủ ngăn và các loại tương tự để bảo quản và trưng bày, có lắp thiết bị lmaf lạnh hoặc kết đông (Không phù hợp dùn trong y tế, phẫu thuật hoặc phòng thí nghiệm) – Mã HS: 8418.50.99;
 • Thiết bị làm lạnh đồ uống – Mã HS: 8418.69.10;
 • Thiết bị cấp nước lạnh (cold water dispenser) – Mã HS: 8418.69.30.

Quy định:

Vui lòng chờ vài giây để loading
Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Tủ Lạnh, Tủ Đá Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download
Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Tủ Lạnh, Tủ Đá Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-05-20T17:38:20+07:00