Nghị Quyết Số 35/NQ-CP Về Hỗ Trợ Và Phát Triển Doanh Nghiệp Đến Năm 2020

Phúc Gia xin gửi tới các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 do Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 05 năm 2016.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020), Việt Nam cần tái cơ cấu kinh tế, tăng cường chất lượng tăng trưởng dựa trên đổi mới, sáng tạo và công nghệ cao. Trong đó, các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân) là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Vì vậy vào ngày 16/05/2016, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 35/NQ-CP để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Nghị quyết đã đưa ra nhiều các chính sách và biện pháp hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Điển hình như tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp; doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; đặc biệt là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Hiện tại Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đã hết hiệu lực từ ngày 21/04/2023 và được thay thế bằng Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

Vui lòng chờ vài giây để loading Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Ấn vào đây để download Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn

2024-07-08T09:09:27+07:00