Phúc Gia Hướng Dẫn Thử Nghiệm, Kiểm Định Hiệu Suất Năng Lượng
Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại Theo QĐ 14/2023/QĐ-TTg

Thử Nghiệm, Kiểm Định Hiệu Suất Năng Lượng Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại Theo QĐ 14/2023/QĐ-TTg được các doanh nghiệp nhập khẩu chú ý do từ ngày 01/4/2025, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bắt buộc phải thử nghiệm HSNL và Công bố dán nhãn Năng lượng (DNNL) Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại. Phúc Gia® xin gửi đến quý doanh nghiệp những điều cần biết về việc Thử nghiệm HSNL Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại.

Xem thêm:

Phúc Gia thử nghiệm HSNL Bếp Điện

Hình ảnh Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại tại Phúc Gia

1) Khi nào doanh nghiệp phải Thử nghiệm HSNL Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại và Công bố DNNL cho Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại?

Căn cứ vào Quyết Định Số 14/2023/QĐ-TTg Danh mục và Lộ trình Phương tiện, Thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới do Thủ tướng Chính Phủ ban hành vào ngày 24/05/2023, từ 01/4/2025, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng và Công bố DNNL cho Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại.

Đồng thời những sản phẩm Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) sẽ bị cấm nhập khẩu.

2) Tiêu chuẩn Thử nghiệm HSNL của Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại là gì?
– Bếp Từ – TCVN 13372:2021;
– Bếp Hồng Ngoại – TCVN 13373:2021.

3) Những loại Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng và Công bố DNNL?

Căn cứ vào Quyết Định Số 14/2023/QĐ-TTg, căn cứ vào phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn Quốc gia tương ứng, các loại Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại sau bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng và Công bố DNNL:

– Bếp từ (TCVN 13372:2021): Tất cả các loại bếp từ (bếp có ít nhất một vùng nấu cảm ứng) bao gồm cả các loại bếp từ có tích hợp các loại vùng nấu khác ví dụ như vùng nấu bức xạ.

– Bếp hồng ngoại (TCVN 13373:2021): Tất cả các loại bếp hồng ngoại (bếp có ít nhất một vùng nấu bức xạ) bao gồm cả các loại bếp hồng ngoại có tích hợp các loại vùng nấu khác ví dụ như vùng nấu cảm ứng.

Xem thêm:
Quyết Định Số 14/2023/QĐ-TTg
Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg đã và sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với Doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất thiết bị điện gia dụng và văn phòng

4) Yêu cầu kỹ thuật đối với thử nghiệm HSNL Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại?

– Bếp Từ: Yêu cầu mức tiêu thụ năng lượng phải nhỏ hơn hoặc bằng 210 Wh.

– Bếp Hồng Ngoại: Yêu cầu mức tiêu thụ năng lượng phải nhỏ hơn hoặc bằng 210 Wh.

Đây là yêu cầu bắt buộc để sản phẩm ĐẠT mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và được tham gia dán nhãn năng lượng.

Ngoài các quy định về thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng, Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại còn phải thực hiện thủ tục thử nghiệm và chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2012/BKHCN theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem thêm:

5) Tổ chức thử nghiệm nào được chỉ định thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại?

Thủ tục thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng dành cho Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại phải được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm được chỉ định.

Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia là một trong những Trung tâm thử nghiệm uy tín hàng đầu trên cả nước đã được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại theo Giấy chứng nhận số 986/GCN-BCT.

Vì vậy Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia có đầy đủ năng lực để thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại.

Xem thêm:

Phuc_gia_nhan_su

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia

 6) Báo giá thử nghiệm hiệu suất Năng lượng Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại?

Chi phí thử nghiệm hiệu suất năng lượng Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại đã được chúng tôi niêm yết tại bài viết: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

7) Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại ?

Thời gian thử nghiệm cho sản phẩm Bếp Từ, Bếp Hồng Ngoại khoảng 02 – 03 ngày làm việc.

Để được hỗ trợ thử nghiệm Quý Doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-10T11:32:45+07:00