Quyết Định 1989/QĐ-TĐC Về Hướng Dẫn Chứng Nhận Thiết Bị Điện Và Điện Tử
Phù Hợp QCVN 4:2009/BKHCN Và Sửa Đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Quyết Định 1989-QĐ-TĐC Về Việc Ban Hành Hướng Dẫn Chứng Nhận Thiết Bị Điện và Điện Tử Phù Hợp Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia QCVN 4:2009/BKHCN Và Sửa Đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Ngoài Nước.

Vui lòng chờ vài giây để loading Quyết Định 1989-QĐ-TĐC

Ấn vào đây để download Quyết Định 1989-QĐ-TĐC

Các Bài Viết Liên Quan Đến Thử Nghiệm – Chứng Nhận:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 02477796696/ 0982996696
Email: info@phucgia.com.vn

Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!

2022-01-24T10:28:25+07:00