Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia

2023-09-12T17:14:42+07:00

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được thành lập vào 15/07/2016 với mã số doanh nghiệp: 0107509079. Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia gồm: - Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia - Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia

Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia 2023-09-12T17:14:42+07:00

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center

2023-06-16T11:57:15+07:00

1. HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT Phuc Gia Laboratory Corporation was established on July 15th, 2016 with business code: 0107509079. Phuc Gia Laboratory Corporation includes: - Phuc Gia Certification Center - Phuc Gia Inspection Testing Center Address: IDC Long Bien, No. 01 Huynh Tan Phat, Sai Dong B Industrial Park, Thach Ban Ward, Long Bien

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center 2023-06-16T11:57:15+07:00

Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia Được Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp QCVN 19:2019/BKHCN Và QCVN 09:2012/BKHCN

2023-06-13T14:42:45+07:00

Chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2012/BKHCN và QCVN 19:2019/BKHCN Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia - Công Ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia được phép thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp QCVN 9:2012/BKHCN và QCVN 19:2019/BKHCN theo Giấy đăng ký hoạt động Chứng nhận số 3851/TĐC-HCHQ của Tổng

Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia Được Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp QCVN 19:2019/BKHCN Và QCVN 09:2012/BKHCN 2023-06-13T14:42:45+07:00

Báo Giá Chứng Nhận Hợp Quy QCVN 19:2019/BKHCN, QCVN 09:2012/BKHCN Và Chứng Nhận Hợp Chuẩn

2023-06-13T16:09:17+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia - Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo giá Chứng nhận Hợp quy và Chứng nhận Hợp chuẩn. Vui lòng chờ vài giây để loading Báo giá

Báo Giá Chứng Nhận Hợp Quy QCVN 19:2019/BKHCN, QCVN 09:2012/BKHCN Và Chứng Nhận Hợp Chuẩn 2023-06-13T16:09:17+07:00

Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố Theo TCVN 7722-1:2017/ TCVN 7722-2-1:2013

2023-08-12T08:56:25+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố Theo TCVN 7722-1:2017(IEC 60598-1:2014)/ TCVN 7722-2-1:2013 (IEC 60598-2-1:1979) Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Vui lòng

Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố Theo TCVN 7722-1:2017/ TCVN 7722-2-1:2013 2023-08-12T08:56:25+07:00

Thông Tư 06/2020/TT-BKHCN – Về Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn

2023-06-13T14:47:16+07:00

Bộ Khoa Học và Công Nghệ (MOST) vừa ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHCN Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018

Thông Tư 06/2020/TT-BKHCN – Về Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn 2023-06-13T14:47:16+07:00

Nghị Định 74/2018/NĐ-CP Quy Định Thi Hành Luật Chất Lượng Hàng Hóa

2023-06-21T18:01:35+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Nghị Định 74/2018/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 132/2008/NĐ-CP Ngày 31 Tháng 12 Năm 2008 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc

Nghị Định 74/2018/NĐ-CP Quy Định Thi Hành Luật Chất Lượng Hàng Hóa 2023-06-21T18:01:35+07:00