Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia

2024-04-12T15:22:36+07:00

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được thành lập vào 15/07/2016 với mã số doanh nghiệp: 0107509079. Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia gồm: - Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia - Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia

Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia 2024-04-12T15:22:36+07:00

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center

2024-04-02T11:35:07+07:00

1. HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT Phuc Gia Laboratory Corporation was established on July 15th, 2016 with business code: 0107509079. Phuc Gia Laboratory Corporation includes: - Phuc Gia Certification Center - Phuc Gia Inspection Testing Center Address: ICD Long Bien, No. 01 Huynh Tan Phat, Sai Dong B Industrial Park, Thach Ban Ward, Long Bien

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center 2024-04-02T11:35:07+07:00

Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia Được Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp QCVN 19:2019/BKHCN Và QCVN 09:2012/BKHCN

2023-10-17T08:47:49+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2012/BKHCN và QCVN 19:2019/BKHCN Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia - Công Ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia được phép thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù

Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia Được Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Chứng Nhận Sản Phẩm Phù Hợp QCVN 19:2019/BKHCN Và QCVN 09:2012/BKHCN 2023-10-17T08:47:49+07:00

Báo Giá Chứng Nhận Hợp Quy QCVN 19:2019/BKHCN, QCVN 09:2012/BKHCN Và Chứng Nhận Hợp Chuẩn

2024-04-08T10:59:54+07:00

  Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia - Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo giá Chứng nhận Hợp quy và Chứng nhận Hợp chuẩn. Vui lòng

Báo Giá Chứng Nhận Hợp Quy QCVN 19:2019/BKHCN, QCVN 09:2012/BKHCN Và Chứng Nhận Hợp Chuẩn 2024-04-08T10:59:54+07:00

Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố Theo TCVN 7722-1:2017/ TCVN 7722-2-1:2013

2024-04-05T16:45:35+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố Theo TCVN 7722-1:2017(IEC 60598-1:2014)/ TCVN 7722-2-1:2013 (IEC 60598-2-1:1979) Tới Các Đơn Vị

Mẫu Giấy Chứng Nhận Sản Phẩm Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố Theo TCVN 7722-1:2017/ TCVN 7722-2-1:2013 2024-04-05T16:45:35+07:00

Thông Tư 06/2020/TT-BKHCN – Về Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn

2023-10-14T10:28:38+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Bộ Khoa Học và Công Nghệ (MOST) vừa ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHCN Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định

Thông Tư 06/2020/TT-BKHCN – Về Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa Có Khả Năng Gây Mất An Toàn 2023-10-14T10:28:38+07:00

Nguyên Tắc Chứng Nhận

2023-11-23T10:14:15+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Quy Định Nguyên Tắc và Điều Kiện Chứng Nhận Sản Phẩm Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Quy

Nguyên Tắc Chứng Nhận 2023-11-23T10:14:15+07:00

Nghị Định 74/2018/NĐ-CP Quy Định Thi Hành Luật Chất Lượng Hàng Hóa

2023-10-14T10:28:50+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Nghị Định 74/2018/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 132/2008/NĐ-CP Ngày 31 Tháng 12 Năm 2008 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều

Nghị Định 74/2018/NĐ-CP Quy Định Thi Hành Luật Chất Lượng Hàng Hóa 2023-10-14T10:28:50+07:00