Nghị Định 30/2020/NĐ-CP – Về Công Tác Văn Thư

2022-11-07T16:14:40+07:00

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chính Phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư. Vui lòng chờ vài giây để loading Nghị Định 30/2020/NĐ-CP  Ấn vào đây để download Nghị Định 30/2020/NĐ-CP https://phucgia.com.vn/thu-nghiem https://phucgia.com.vn/hop-quy/ Mọi

Nghị Định 30/2020/NĐ-CP – Về Công Tác Văn Thư 2022-11-07T16:14:40+07:00

Tìm Hiểu Về Tiêu Chuẩn Quốc Gia (TCVN)

2022-08-10T14:13:29+07:00

Những tiêu chuẩn về định lượng, hạn mức cho phép, quy cách chất lượng sản phẩm được quy định như thế nào và tại sao lại có những quy định đó hay các quy định mới trong tương lai? Những tiêu chí xác định thông số kỹ thuật hay những gì liên quan đến sản

Tìm Hiểu Về Tiêu Chuẩn Quốc Gia (TCVN) 2022-08-10T14:13:29+07:00