Thông Tư 28/2014/TT-BTTTT Quy Định Về Việc Thừa Nhận Phòng Thử Nghiệm Theo Các Thỏa Thuận Thừa Nhận Lẫn Nhau Về Đánh Giá Sự Phù Hợp Đối Với Các Sản Phẩm, Hàng Hóa Lĩnh Vực Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin

2023-09-30T08:25:47+07:00

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tư 28/2014/TT-BTTTT Quy Định Về Việc Thừa Nhận Phòng Thử Nghiệm Theo Các Thỏa Thuận Thừa Nhận Lẫn Nhau Về Đánh Giá Sự Phù Hợp Đối Với Các Sản Phẩm, Hàng Hóa Lĩnh Vực Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và

Thông Tư 28/2014/TT-BTTTT Quy Định Về Việc Thừa Nhận Phòng Thử Nghiệm Theo Các Thỏa Thuận Thừa Nhận Lẫn Nhau Về Đánh Giá Sự Phù Hợp Đối Với Các Sản Phẩm, Hàng Hóa Lĩnh Vực Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin 2023-09-30T08:25:47+07:00

Phúc Gia® – Quy Chế Đảm Bảo An Ninh, An Toàn Thông Tin

2024-01-29T10:37:59+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia® – Cung Cấp Nội Dung Quyết Định 01/TGĐ/QĐ-PGL về Quy Chế Đảm Bảo An Ninh, An Toàn Thông Tin Tại Phúc Gia. Vui lòng chờ vài giây để loading Quyết Định 01/TGĐ/QĐ-PGL  Ấn vào

Phúc Gia® – Quy Chế Đảm Bảo An Ninh, An Toàn Thông Tin 2024-01-29T10:37:59+07:00

Nghị Định 30/2020/NĐ-CP – Về Công Tác Văn Thư

2023-01-06T11:59:13+07:00

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Nghị Định 30/2020/NĐ-CP - Về Công Tác Văn Thư Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

Nghị Định 30/2020/NĐ-CP – Về Công Tác Văn Thư 2023-01-06T11:59:13+07:00

Tìm Hiểu Về Tiêu Chuẩn Quốc Gia (TCVN)

2022-08-10T14:13:29+07:00

Những tiêu chuẩn về định lượng, hạn mức cho phép, quy cách chất lượng sản phẩm được quy định như thế nào và tại sao lại có những quy định đó hay các quy định mới trong tương lai? Những tiêu chí xác định thông số kỹ thuật hay những gì liên quan đến sản

Tìm Hiểu Về Tiêu Chuẩn Quốc Gia (TCVN) 2022-08-10T14:13:29+07:00

TCVN 12218-2:2018 – Bếp – Phương Pháp Đo Tính Năng

2023-03-27T14:52:28+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN 12218-2:2018 - Bếp - Phương Pháp Đo Tính Năng Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo

TCVN 12218-2:2018 – Bếp – Phương Pháp Đo Tính Năng 2023-03-27T14:52:28+07:00

Quyết Định 367/QĐ-BKHCN Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nhóm Sản Phẩm Chiếu Sáng Bằng Công Nghệ LED Tại Quyết Định Số 2711/QĐ-BKHCN

2024-03-18T10:49:34+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Quyết Định 367/QĐ-BKHCN Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nhóm Sản Phẩm Chiếu Sáng Bằng Công Nghệ LED Tại Quyết Định Số 2711/QĐ-BKHCN Ngày 30 Tháng 12 Năm 2022 của

Quyết Định 367/QĐ-BKHCN Về Việc Sửa Đổi, Bổ Sung Nhóm Sản Phẩm Chiếu Sáng Bằng Công Nghệ LED Tại Quyết Định Số 2711/QĐ-BKHCN 2024-03-18T10:49:34+07:00

TCVN 6188-2-7:2016/ IEC 60884-2-7:2013 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-5: Bộ Dây Nguồn Kéo Dài

2023-03-27T14:56:56+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về TCVN 6188-2-7:2016/ IEC 60884-2-7:2013 - Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình và Các Mục Đích Tương Tự - Phần 2-7: Yêu Cầu Cụ Thể Đối Với Bộ Dây Nguồn Kéo Dài tới Các Doanh Nghiệp, Cá Nhân Và Các Đơn Vị Kinh Doanh, Sản

TCVN 6188-2-7:2016/ IEC 60884-2-7:2013 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-5: Bộ Dây Nguồn Kéo Dài 2023-03-27T14:56:56+07:00

TCVN 6188-2-5:2016/ IEC 60884-2-5:1995 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-5: Bộ Chuyển Đổi

2023-03-27T14:57:11+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về TCVN 6188-2-5:2016/ IEC 60884-2-5:1995 - Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình và Các Mục Đích Tương Tự - Phần 2-5: Yêu Cầu Cụ Thể Đối Với Bộ Chuyển Đổi tới Các Doanh Nghiệp, Cá Nhân Và Các Đơn Vị Kinh Doanh, Sản Xuất, Nhập

TCVN 6188-2-5:2016/ IEC 60884-2-5:1995 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-5: Bộ Chuyển Đổi 2023-03-27T14:57:11+07:00

TCVN 6188-2-1:2008/ IEC 60884-2-1:2006 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-1: Phích Cắm Có Cầu Chảy

2023-03-27T14:57:24+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về TCVN 6188-2-1:2008/ IEC 60884-2-1:2006 - Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình và Các Mục Đích Tương Tự - Phần 2-1: Yêu Cầu Cụ Thể Đối Với Phích Cắm Có Cầu Chảy tới Các Doanh Nghiệp, Cá Nhân Và Các Đơn Vị Kinh Doanh, Sản

TCVN 6188-2-1:2008/ IEC 60884-2-1:2006 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-1: Phích Cắm Có Cầu Chảy 2023-03-27T14:57:24+07:00

TCVN 6188-2-6:2016/ IEC 60884-2-6:1997 – Về Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình Phần 2-6: Có Khóa Liên Động

2023-03-27T14:57:31+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về TCVN 6188-2-6:2016/ IEC 60884-2-6:1997 - Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình và Các Mục Đích Tương Tự - Phần 2-3: Yêu Cầu Cụ Thể Đối Với Ổ Cắm Có Công Tắc Có Khóa Liên Động Dùng Cho Hệ Thống Lắp Đặt Điện Cố Định

TCVN 6188-2-6:2016/ IEC 60884-2-6:1997 – Về Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình Phần 2-6: Có Khóa Liên Động 2023-03-27T14:57:31+07:00