Nghị Định 30/2020/NĐ-CP – Về Công Tác Văn Thư

2023-01-06T11:59:13+07:00

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Nghị Định 30/2020/NĐ-CP - Về Công Tác Văn Thư Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!

Nghị Định 30/2020/NĐ-CP – Về Công Tác Văn Thư 2023-01-06T11:59:13+07:00

Tìm Hiểu Về Tiêu Chuẩn Quốc Gia (TCVN)

2022-08-10T14:13:29+07:00

Những tiêu chuẩn về định lượng, hạn mức cho phép, quy cách chất lượng sản phẩm được quy định như thế nào và tại sao lại có những quy định đó hay các quy định mới trong tương lai? Những tiêu chí xác định thông số kỹ thuật hay những gì liên quan đến sản

Tìm Hiểu Về Tiêu Chuẩn Quốc Gia (TCVN) 2022-08-10T14:13:29+07:00

TCVN 12218-2:2018 – Bếp – Phương Pháp Đo Tính Năng

2023-03-27T14:52:28+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN 12218-2:2018 - Bếp - Phương Pháp Đo Tính Năng Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo

TCVN 12218-2:2018 – Bếp – Phương Pháp Đo Tính Năng 2023-03-27T14:52:28+07:00

TCVN 6188-2-7:2016/ IEC 60884-2-7:2013 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-5: Bộ Dây Nguồn Kéo Dài

2023-03-27T14:56:56+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về TCVN 6188-2-7:2016/ IEC 60884-2-7:2013 - Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình và Các Mục Đích Tương Tự - Phần 2-7: Yêu Cầu Cụ Thể Đối Với Bộ Dây Nguồn Kéo Dài tới Các Doanh Nghiệp, Cá Nhân Và Các Đơn Vị Kinh Doanh, Sản

TCVN 6188-2-7:2016/ IEC 60884-2-7:2013 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-5: Bộ Dây Nguồn Kéo Dài 2023-03-27T14:56:56+07:00

TCVN 6188-2-5:2016/ IEC 60884-2-5:1995 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-5: Bộ Chuyển Đổi

2023-03-27T14:57:11+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về TCVN 6188-2-5:2016/ IEC 60884-2-5:1995 - Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình và Các Mục Đích Tương Tự - Phần 2-5: Yêu Cầu Cụ Thể Đối Với Bộ Chuyển Đổi tới Các Doanh Nghiệp, Cá Nhân Và Các Đơn Vị Kinh Doanh, Sản Xuất, Nhập

TCVN 6188-2-5:2016/ IEC 60884-2-5:1995 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-5: Bộ Chuyển Đổi 2023-03-27T14:57:11+07:00

TCVN 6188-2-1:2008/ IEC 60884-2-1:2006 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-1: Phích Cắm Có Cầu Chảy

2023-03-27T14:57:24+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về TCVN 6188-2-1:2008/ IEC 60884-2-1:2006 - Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình và Các Mục Đích Tương Tự - Phần 2-1: Yêu Cầu Cụ Thể Đối Với Phích Cắm Có Cầu Chảy tới Các Doanh Nghiệp, Cá Nhân Và Các Đơn Vị Kinh Doanh, Sản

TCVN 6188-2-1:2008/ IEC 60884-2-1:2006 – Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình – Phần 2-1: Phích Cắm Có Cầu Chảy 2023-03-27T14:57:24+07:00

TCVN 6188-2-6:2016/ IEC 60884-2-6:1997 – Về Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình Phần 2-6: Có Khóa Liên Động

2023-03-27T14:57:31+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về TCVN 6188-2-6:2016/ IEC 60884-2-6:1997 - Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình và Các Mục Đích Tương Tự - Phần 2-3: Yêu Cầu Cụ Thể Đối Với Ổ Cắm Có Công Tắc Có Khóa Liên Động Dùng Cho Hệ Thống Lắp Đặt Điện Cố Định

TCVN 6188-2-6:2016/ IEC 60884-2-6:1997 – Về Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình Phần 2-6: Có Khóa Liên Động 2023-03-27T14:57:31+07:00

TCVN 6188-2-3:2016/ IEC 60884-2-3:2006 – Về Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình Phần 2-3: Không Có Khóa Liên Động

2023-03-27T14:58:21+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về TCVN 6188-2-3:2016/ IEC 60884-2-3:2006 - Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình và Các Mục Đích Tương Tự - Phần 2-3: Yêu Cầu Cụ Thể Đối Với Ổ Cắm Có Công Tắc Không Có Khóa Liên Động Dùng Cho Hệ Thống Lắp Đặt Điện Cố

TCVN 6188-2-3:2016/ IEC 60884-2-3:2006 – Về Ổ Cắm Và Phích Cắm Dùng Trong Gia Đình Phần 2-3: Không Có Khóa Liên Động 2023-03-27T14:58:21+07:00

TCVN 7722-2-3:2019 IEC 60598-2-3:2011 Yêu Cầu Cho Đèn Điện Dùng Trong Chiếu Sáng Đường Và Phố

2023-03-27T14:58:26+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN 7722-2-3:2019 IEC 60598-2-3:2011 Yêu Cầu Cho Đèn Điện Dùng Trong Chiếu Sáng Đường Và Phố Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Ngoài Nước. Đây Là Thông Tin Quan Trọng Liên Quan Đến Các Doanh Nghiệp. Mời Các Bạn Cùng Phúc Gia

TCVN 7722-2-3:2019 IEC 60598-2-3:2011 Yêu Cầu Cho Đèn Điện Dùng Trong Chiếu Sáng Đường Và Phố 2023-03-27T14:58:26+07:00

TCVN 6482:1999 IEC 155:1993 Tắcte Chớp Sáng Dùng Cho Bóng Đèn Huỳnh Quang

2023-03-06T15:56:58+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN 6482:1999 IEC 155:1993 Tắcte Chớp Sáng Dùng Cho Bóng Đèn Huỳnh Quang Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Ngoài Nước. Đây Là Thông Tin Quan Trọng Liên Quan Đến Các Doanh Nghiệp. Mời Các Bạn Cùng Phúc Gia Tham Khảo Trong

TCVN 6482:1999 IEC 155:1993 Tắcte Chớp Sáng Dùng Cho Bóng Đèn Huỳnh Quang 2023-03-06T15:56:58+07:00