Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia

2024-06-28T09:21:00+07:00

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được thành lập vào 15/07/2016 với mã số doanh nghiệp: 0107509079. Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia gồm: - Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia - Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia

Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia 2024-06-28T09:21:00+07:00

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center

2024-06-05T18:17:57+07:00

1. HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT Phuc Gia Laboratory Corporation was established on July 15th, 2016 with business code: 0107509079. Phuc Gia Laboratory Corporation includes: - Phuc Gia Certification Center - Phuc Gia Inspection Testing Center Address: ICD Long Bien, No. 01 Huynh Tan Phat, Sai Dong B Industrial Park, Thach Ban Ward, Long Bien

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center 2024-06-05T18:17:57+07:00

Bộ Công Thương Chỉ Định Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

2024-06-07T09:08:46+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 22/04/2019, Phòng thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Phúc Gia (Phúc Gia Lab) được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam – Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp với số VILAS 1212; Ngày 22/07/2019,

Bộ Công Thương Chỉ Định Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng 2024-06-07T09:08:46+07:00

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1212

2023-11-15T11:42:23+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Ngày 04 tháng 04 năm 2023, Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia nhận được Chứng chỉ Công nhận do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ ban hành về

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1212 2023-11-15T11:42:23+07:00

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VALAS 009

2023-11-15T11:43:36+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Ngày 17/8/2022, Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia nhận được Chứng chỉ Công nhận do Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc Công

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VALAS 009 2023-11-15T11:43:36+07:00

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VLAT-1.0388 – Năm 2024

2024-06-14T11:52:36+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia nhận được Chứng chỉ Công nhận do Liên hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam - Văn Phòng Đánh Giá

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VLAT-1.0388 – Năm 2024 2024-06-14T11:52:36+07:00

Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

2024-06-06T15:46:18+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng cho các thiết bị gia dụng và văn phòng mà Phúc Gia Lab

Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng 2024-06-06T15:46:18+07:00

Báo Giá Và Kết Quả Thử Nghiệm Phép Đo Trắc Quang Cho Đèn LED

2024-03-26T08:53:40+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo giá và kết quả thử nghiệm phép đo trắc quang cho đèn LED BÁO GIÁ THỬ NGHIỆM Kính gửi: Quý

Báo Giá Và Kết Quả Thử Nghiệm Phép Đo Trắc Quang Cho Đèn LED 2024-03-26T08:53:40+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Bếp Từ/ Bếp Hồng Ngoại

2023-10-16T11:13:52+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Bếp Từ/ Bếp Hồng Ngoại Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Bếp Từ/ Bếp Hồng Ngoại 2023-10-16T11:13:52+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED

2023-10-16T11:16:38+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 11 Sản Phẩm Mà

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED 2023-10-16T11:16:38+07:00