Hội Nghị Tiêu Chuẩn - Đo Lường - Chất Lượng Chuyên Ngành
Thông Tin Và Truyền Thông Năm 2024

Ngày 14/06/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Sở TT&TT Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chuyên ngành TT&TT năm 2024. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường phổ biến công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong lĩnh vực TT&TT, góp phần đưa chính sách quản lý vào thực tiễn.

Toàn cảnh Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành TT&TT năm 2024

Toàn cảnh Hội nghị Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chuyên ngành TT&TT năm 2024

Hội nghị có sự tham dự của ông Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Cùng dự Hội nghị có các đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT, đại diện các Sở TT&TT phía Bắc, các doanh nghiệp hạ tầng mạng, các phòng thử nghiệm trong nước, các nhà sản xuất, nhập khẩu thiết bị viễn thông và các đơn vị thuộc Bộ TT&TT. 

Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành TT&TT năm 2024

Đại diện Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia tham dự Hội nghị Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chuyên ngành TT&TT năm 2024

Bộ Thông tin và Truyền thông xác định rõ hướng đi hiện nay là hướng tới sự phục vụ yêu cầu của thị trường làm mục tiêu phát triển và đặt doanh nghiệp vào trung tâm của các hoạt động tiêu chuẩn hóa, đồng thời đảm bảo sự hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế. Trọng tâm là xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để đảm bảo sức khỏe, an toàn và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ CNTT-TT. Mục tiêu nâng cao vị thế của Việt Nam về chất lượng sản phẩm và dịch vụ CNTT trong khu vực.

Cụ thể, Bộ TT&TT đã viện dẫn áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn quốc tế trong việc xây dựng 2 quy chuẩn Việt Nam (QCVN) là QCVN về mức hấp thụ riêng (SAR) đối với thiết bị vô tuyến và QCVN về thiết bị trạm gốc (5G mix-mode). Việc này giúp đẩy nhanh tốc độ xây dựng và ban hành QCVN; cho phép thể hiện rõ tính tương thích của QCVN với tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Phan Tâm chỉ đạo Hội nghị cần tập trung làm tốt một số vấn đề, cụ thể:

–  Tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của công tác tiêu chuẩn hóa và đề xuất các giải pháp đột phá, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc nhằm nâng cao tiêu chuẩn, quy chuẩn và chất lượng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và tham gia tích cực vào chuỗi cung ứng toàn cầu với sản phẩm Make in Vietnam.

–  Tăng cường nhận thức và thực hiện mạnh mẽ hơn về chức trách, phạm vi quản lý của cơ quan quản lý, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp. Tập trung vào triển khai công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý chất lượng, đánh giá sự phù hợp và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo vệ người tiêu dùng và phát triển thị trường lành mạnh.

–  Nâng cao năng lực đo kiểm thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ CNTT&TT. Tập trung phát triển và nâng cấp phòng lab trong nước để đạt tầm khu vực, thu hút các nhà sản xuất và nhập khẩu nước ngoài đến đo kiểm và thử nghiệm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các phòng đo không đủ năng lực và có dấu hiệu vi phạm.

–  Tăng cường thực hiện công tác giám sát và kiểm tra để bảo đảm quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông và hạ tầng viễn thông thụ động, xây dựng trạm BTS, ngầm hóa và lắp đặt mạng cáp tại địa phương.

–  Phát triển và triển khai một số phần mềm ứng dụng hoặc nền tảng số chung về công tác tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng chuyên ngành TT&TT. Mục đích là tạo sự liên kết và kết nối chặt chẽ hơn giữa các cơ quan, tổ chức và giữa các cán bộ, chuyên viên để giải quyết nhanh và hiệu quả các yêu cầu quản lý và phát triển.

–  Tổ chức trao đổi, thảo luận và chia sẻ các thực tiễn tốt, kinh nghiệm, bài học thành công, xác định nguyên nhân và giải pháp xử lý các vấn đề tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đang tồn tại và dự báo các rủi ro và vấn đề sẽ phát sinh để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ chuyên ngành TT&TT.

–  Giải quyết và khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông và internet ở vùng lõm sóng, sóng yếu ở vùng sâu, vùng xa; và dùng chung cơ sở hạ tầng trạm BTS vẫn còn hạn chế, tỷ lệ ngầm hóa mạng cáp viễn thông vẫn thấp.

–  Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Viễn thông, các Sở và doanh nghiệp để rà soát các quy định quản lý chất lượng và các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, nhằm báo cáo và tham mưu cho lãnh đạo Bộ ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản, hướng dẫn.

–  Các doanh nghiệp viễn thông và các phòng đo kiểm/ thử nghiệm cần tăng cường công tác đo kiểm thử nghiệm chất lượng để phục vụ công bố chất lượng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý trong việc kiểm tra và giám sát để ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng hoặc không an toàn, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ xã hội.

Các tham luận nổi bật tại Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành TT&TT năm 2024

Một số tham luận quan trọng đã được thảo luận, trao đổi tại Hội nghị Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng chuyên ngành TT&TT năm 2024

Tại Hội nghị, một số tham luận quan trọng đã được trao đổi như: Công nghệ thông tin di động thế hệ 6 (Ericsson Việt Nam); Một số vấn đề can nhiễu diện rộng do thiết bị điện tử, thiết bị công suất thấp (Cục Tần số Vô tuyến điện); Kinh nghiệm quản lý QoS dịch vụ di động (Tập đoàn VNPT); Kinh nghiệm và định hướng quản lý chất lượng dịch vụ theo QoE (Tập đoàn Viettel), Công tác kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện sau ngày 1/7/2023 (Cục Viễn thông, Bộ TT&TT), Công tác đo kiểm an toàn điện…

Trong đó, bài tham luận về “Đổi mới công tác xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” của đại diện từ Vụ Khoa học Công nghệ của Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ 4.0 và hệ thống tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu của việc đổi mới này là nâng cao vị thế của Việt Nam trong sản phẩm Make in Vietnam và dịch vụ viễn thông, số hóa, đẩy lên hàng đầu khu vực và thế giới về chất lượng.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ TT&TT sẽ tăng cường hướng dẫn và đẩy mạnh quá trình xây dựng, cập nhật quy chuẩn kỹ thuật, giảm công đoạn biên dịch và tập trung nguồn lực vào việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đặc thù. Đồng thời, cam kết xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và công cụ AI hỗ trợ để áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia cho các mục tiêu phát triển hạ tầng số, chính phủ số và kinh tế số.

Hội nghị Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chuyên ngành TT&TT_1

Xem thêm các bài viết của Phúc Gia:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024.7779.6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-27T09:38:09+07:00