Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ Từ A-Z

/Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ Từ A-Z

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ đang được các nhà nhập khẩu quan tâm vì từ ngày 10/07/2018, doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng và từ ngày 01/01/2020 doanh nghiệp bắt buộc phải Công bố Dán nhãn Năng lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ. Dưới đây là những điều cần biết về việc Thử nghiệm hiệu suất năng lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ mà Phúc Gia muốn chia sẻ với các bạn!

Thử nghiệm và công bố bình nước nóng

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Bình Nước Nóng Dự Trữ?

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ

Căn cứ vào Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg – Quyết định ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới của thủ tướng chính phủ ban hành vào ngày 18 tháng 05 năm 2018.

  • Tại STT số 11, Mục I, Phụ lục I , Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg có ghi rõ Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh Bình Nước Nóng Dự Trữ có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7898:2009 kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018
  • Điều này có nghĩa là từ ngày 10 tháng 7 năm 2018, doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh Bình Nước Nóng Dự Trữ bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho Bình Đun Nước Nóng Có Dự Trữ trước khi nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh. Và Bình Đun Nước Nóng Có Dự Trữ bắt buộc phải đạt mức Hiệu suất Năng lượng tối thiểu.

Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Bình Nước Nóng Dự Trữ

Căn cứ vào mức Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu đối với danh mục phương tiện, thiết bị bắt buộc dán Nhãn Năng Lượng theo quy định và lộ trình thực hiện (Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG).

  • Tại khoản 1, Điều 1, Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG có ghi rõ Bình Nước Nóng Dự Trữ thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.
  • Trích dẫn điểm b, Khoản 1, Điều 2 Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG quy định về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng có ghi “Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối với: Sản phẩm đèn LED, Bình Đun Nước Nóng Có Dự Trữ
  • Trích dẫn điểm c, Khoản 1, Điều 2 Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG quy định về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng có ghi “Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đối với: Sản phẩm đèn LED, Bình Đun Nước Nóng Có Dự Trữ.”

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp được phép  Dán nhãn Năng lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Từ 1/1/2020, doanh nghiệp bắt buộc phải Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Bình Nước Nóng Dự Trữ.

2) Bộ Công Thương có văn bản nào hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Bình Nước Nóng Dự Trữ không?

Ngày 01 tháng 08 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2325/QĐ-BCT Quyết định về việc Công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật và Ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng đối với sản phẩm bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia đình.

Trong đó có Bộ Công Thương có công bố phạm vi điều chỉnh áp dụng cho sản phẩm Bình Nước Nóng Dự Trữ có điện áp không quá 250V, dung tích nhỏ hơn 50 lít. Công bố tiêu chuẩn sử dụng trong đo lường thử nghiệm hiệu suất năng lượng bình đun nước nóng có dự trữ dán nhãn năng.

Cập nhật sửa đổi yêu cầu kỹ thuật đối với bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng. Sự cập nhật này có những thay đổi rất lớn so với tiêu chuẩn TCVN 7898:2009 và TCVN 7898:2018. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ sự thay đổi này ở đường link sau.

Link: https://phucgia.com.vn/quyet-dinh-so-2325-qd-bct-ve-cong-bo-tieu-chuan-va-huong-dan-cong-bo-dan-nhan-nang-luong-voi-binh-nuoc-nong-du-tru.html

3) Những loại Bình Nước Nóng Dự Trữ nào thuộc phạm vi áp dụng của Chương trình dán nhãn năng lượng Quốc Gia?

Căn cứ vào Quyết định số 2325/QĐ-BCT

Trích dẫn từ mục 1, chương I , phụ lục hướng dẫn công bố hiệu suất nưng lượng đối với sản phẩm bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng tham gia chương trình dán nhãn năng:

Bình đun nước nóng có dự trữ có điện áp danh định không quá 250V, dung tích nhỏ hơn 50 lít” bắt buộc phải thực hiện dán nhãn năng lượng.

Cùng với đó, Căn cứ vào mục 1, Tiêu chuẩn TCVN 7898:2018 có nêu rõ:

“Tiêu chuẩn này áp dụng cho bình đun nước nóng bằng điện có dự trữ (sau đây gọi tắt là bình đun nước nóng) dùng trong gia đình và các mục đích tương tự có dung tích đến 50 lít.

Tiêu chuẩn này quy định hiệu suất năng lượng của bình đun nước nóng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:

– các dụng cụ đun nước nóng để uống;

– bình đun nước nóng sử dụng nguồn năng lượng khác (ví dụ năng lượng mặt trời);

– bình đun nước nóng có nhiều thể tích gia nhiệt;

– bình đun nước nóng không có hệ thống cách nhiệt;

– bình đun nước nóng có hệ thống gia nhiệt kiểu bơm nhiệt.”

=> Vì vậy Bình đun nước nóng có dự trữ có điện áp danh định không quá 250V, dung tích nhỏ hơn 50 lít dùng trong gia đình và các mục đích tương tự bắt buộc phải thực hiện dán nhãn năng lượng.

4) Các Trung tâm thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ là đơn vị nào?

Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 15/GCN-BCT.

Để biết Đơn vị thử nghiệm mà bạn đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không bạn hãy liên hệ với phòng lab để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho phòng lab đó. Hoặc có thể lên trang web chính thức của Bộ Công Thương để kiểm tra

Link web Bộ Công Thương: http://nhannangluong.com/laboratory

Link chỉ định của Bộ Công Thương chỉ định Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia được Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho Bình Nước Nóng Dự Trữ: https://phucgia.com.vn/bo-cong-thuong-chi-dinh-phuc-gia-lab-thu-nghiem-hieu-suat-nang-luong.html

5) Phí Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ?

Tùy theo giá niêm yết của từng Phòng thử nghiệm, Phí thử nghiệm tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

6) Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Bình Nước Nóng Dự Trữ?

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị bạn muốn thử nghiệm, thông thường sẽ từ 05 – 10 ngày/ model. Tuy nhiên, tại Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia, Phúc Gia Lab luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm, vì vậy Trung Tâm Thử Nghiệm Phúc Gia thử nghiệm Bình Nước Nóng Dự Trữ trong 01-02 ngày/model đối với tiêu chuẩn TCVN 7898:2009, 03-05 ngày/ model đối với tiêu chuẩn TCVN 7898:2018.

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Bình đun nước nóng có dự trữ

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-10T11:31:24+07:00