Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Bình Nước Nóng

//Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Bình Nước Nóng

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Bình Nước Nóng Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia – VILAS 1212 (được Bộ Công Thương chỉ định) sẽ trực tiếp thử nghiệm Bình nước nóng dự trữ tại Hà Nội theo TCVN 7898:2009 – Bình Nước Nóng Dự Trữ – Hiệu Suất Năng Lượng (Storage water heater – Energy Efficiency)
Bình nước nóng dự trữ tự nguyện dán Nhãn Năng Lượng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 và bắt buộc dán Nhãn Năng Lượng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Phạm Vi Áp Dụng:

(Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về cách lựa chọn, xác định sản phẩm ngay cả khi quý vị chưa sử dụng dịch vụ của chúng tôi)

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Bình đun nước nóng có dự trữ

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Bình Nước Nóng Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Bình Nước Nóng Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Quyết định về việc Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) được công nhận mở rộng Thử nghiệm hiệu suất năng lượng Bình đun nước nóng dự trữ theo TCVN 7898:2018

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định Của Bộ Công Thương


Ấn vào đây để download Chỉ định Của Bộ Công Thương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 9960982 996 696
Email: info@phucgia.com.vn
“Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
“Chúng tôi luôn mong muốn: mang lại nhiều GIÁ TRỊ nhất cho bạn!”

2020-12-10T08:13:58+07:00