Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Nồi Cơm Điện

/Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Nồi Cơm Điện

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Nồi Cơm Điện Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia – VILAS 1212 (được Bộ Công Thương chỉ định) sẽ trực tiếp thử nghiệm Nồi cơm điện tại Hà Nội theo TCVN 8252:2015 – Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng (Rice Cookers – Energy Efficiency)

Kết quả thử nghiệm HSNL Nồi cơm điện

Phạm Vi Áp Dụng:

Thử nghiệm nồi cơm điện

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Nồi Cơm Điện Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Nồi Cơm Điện Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2022-03-31T14:49:31+07:00