Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED

/Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia – VILAS 1212 (được Bộ Công Thương chỉ định) sẽ trực tiếp thử nghiệm đèn LED tại Hà Nội theo TCVN 11844:2017 + TCVN 11843:2017 – Đèn LED – Hiệu suất Năng Lượng (LED Lamps – Energy Efficiency)

Kết quả thử nghiệm đèn LED

Phạm Vi Áp Dụng:

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các bóng đèn LEDbalát lắp liền có đầu đèn E27B22 và bóng đèn LED hai đầu được thiết kế để thay thế bóng đèn huỳnh quang dạng ống có đầu đèn G5G13, sử dụng cho mục đích thông dụng, có công suất đến 60 W, điện áp danh định không quá 250 V.

(Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về cách lựa chọn, xác định sản phẩm ngay cả khi quý vị chưa sử dụng dịch vụ của chúng tôi.)

 

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Bắt Buộc Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Bắt Buộc Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Tự Nguyện Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Tự Nguyện Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2022-07-06T15:25:19+07:00