Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Màn Hình Máy Tính

/Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Màn Hình Máy Tính

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Màn Hình Máy Tính Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia – VILAS 1212 (được Bộ Công Thương chỉ định) sẽ trực tiếp thử nghiệm Màn hình máy tính tại Hà Nội theo TCVN 9508:2012 – Màn Hình Máy Tính – Hiệu Suất Năng Lượng (Computer Monitors – Energy Efficiency)

Phạm Vi Áp Dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các màn hình máy tính (dưới đây gọi là màn hình) gồm một màn hình hiển thị và các mạch điện tử liên kết, thường được lắp đặt trong một vỏ bọc duy nhất, có khả năng hiển thị thông tin bằng hình ảnh từ một máy tính thông qua một hoặc nhiều đầu vào, ví dụ như VGADVI.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại màn hình sau:

Tiêu chuẩn này quy định giá trị Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu và phương pháp xác định công suất tiêu thụ của màn hình máy tính.

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Màn Hình Máy Tính

CHÚ THÍCH: Cách xác định các loại màn hình không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này như sau:

Các màn hình Hiệu suất cao: Màn hình hiển thị điện tử sử dụng công nghệ chuyển mạch (IPS) hoặc công nghệ mặt cắt đứng (VA) và đạt được:

  • Độ phân giải thực lớn hơn hoặc bằng 2.3 (1920 x 1200) MP;
  • Góc nhìn rộng hơn hoặc bằng 178o (tỉ lệ tương phản tối thiểu 1:10);
  • Độ rộng của dải màu lớn hơn hoặc bằng 72% NTSC;
  • Kích thước đường chéo lớn hơn hoặc bằng 61 cm (24 inch);

Các màn hình chuyên dụng: Được sử dụng trong các lĩnh vực chuyên môn, thương mại, kỹ nghệ, y tế, đồ họa, v.v… và không được bán ra cộng đồng. Ví dụ như:

  • Các sản phẩm được định nghĩa là các sản phẩm chuyên nghiệp trong phạm vi EN 55103.
  • Các sản phẩm y tế được quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7303(IEC 60601).
  • Các sản phẩm tuân theo Tiêu chuẩn về ảnh số và giao tiếp trong Y tế (DICOM) (đối với các màn hình điện tử cho ngành y). Các sản phẩm được sử dụng trong những ứng dụng chẩn đoán trong y tế không có trạng thái năng lượng phù hợp với định nghĩa Chế độ Nghỉ chủ động (Ngủ), (VD các thông số kỹ thuật của FDA đối với các thiết bị y tế đòi hỏi duy trì độ sáng trong suốt thời gian sử dụng thiết bị hiển thị điện tử, bên cạnh các yêu cầu khác vốn không cho phép các thiết bị hiển thị điện tử như vậy thực hiện các chức năng kiểm soát điện năng.
  • Các sản phẩm có thể hiển thị nội dung thông qua các đường tín hiệu giao diện số nối tiếp (SDI) bao gồm các thiết bị hiển thị điện tử trong ngành y tế, được sản xuất để chẩn đoán, điều trị hoặc giám sát tình trạng bệnh nhân.

Các màn hình có chức năng đặc biệt khác: Các sản phẩm có chức năng hiển thị điện tử video và chức năng khác bao gồm một hoặc nhiều hơn các chức năng dưới đây:

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Màn Hình Máy Tính Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Màn Hình Máy Tính Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2022-03-31T14:36:54+07:00