Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng
Máy Tính Bảng/ Tablet/ iPad Từ A-Z

/Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Tính Bảng/ Tablet/ iPad Từ A-Z

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy tính bảng/ Tablet/ iPad đang được các nhà nhập khẩu quan tâm vì từ ngày 1/1/2020, doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng và Công bố Dán nhãn Năng lượng Máy tính bảng/ Tablet/ iPad. Dưới đây là những điều cần biết về việc Thử nghiệm hiệu suất năng lượng Máy tính bảng/ Tablet/ iPad mà Phúc Gia muốn chia sẻ với các bạn!

Thử nghiệm Công bố Nhãn năng lượng Máy tính bảng

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Máy tính bảng/ Tablet/ iPad và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Máy tính bảng/ Tablet/ iPad ?

Căn cứ vào mức Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu đối với danh mục phương tiện, thiết bị bắt buộc dán Nhãn Năng Lượng theo quy định và lộ trình thực hiện (Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG).

  • Tại khoản 2, Điều 1, Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG có ghi rõ Máy tính xách tay / Laptop thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.
  • Căn cứ vào TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng, tại mục 1 có quy định phạm vi áp dụng của Máy tính xách tay là máy tính được xác định trong 1.2 của TCVN 11847:2017 (IEC 62623:2012)
  • Trích dẫn từ mục 4.1.2 của TCVN 11847:2017 (IEC 62623:2012) có quy định: “Máy tính bảng, mà có thể sử dụng màn hình cảm ứng cùng với, hoặc thay thế cho, các thiết bị đầu vào khác, được xem là máy tính xách tay trong tiêu chuẩn này.”
  • Trích dẫn điểm c, Khoản 2, Điều 2 Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG quy định về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng có ghi “Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với máy tính xách tay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019”
  • Trích dẫn điểm d, Khoản 2, Điều 2 Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG quy định về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng có ghi “Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với máy tính xách tay từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.”

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp được phép Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy tính bảng/ Tablet/ iPad  và Dán nhãn Năng lượng Máy tính bảng/ Tablet/ iPad tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Từ 1/1/2020, doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Máy tính bảng/ Tablet/ iPad.

2) Bộ Công Thương có văn bản nào hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Máy tính bảng/ Tablet/ iPad và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Máy tính bảng/ Tablet/ iPad không?

Ngày 19 tháng 04 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 973/QĐ-BCT Quyết định về việc Công bố Tiêu chuẩn tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm Máy tính xách tay/ Laptop (Máy tính bảng/ Tablet). Trong đó có Bộ Công Thương có công bố áp dụng tiêu chuẩn TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng cho chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm máy tính xách tay (Máy tính bảng)

Link: https://phucgia.com.vn/bo-cong-thuong-cong-bo-dan-nhan-nang-luong-may-tinh-xach-tay-laptop-973-qd-bct.html

3) Những loại Máy tính bảng/ Tablet/ iPad nào thuộc phạm vi áp dụng của Chương trình dán nhãn năng lượng Quốc Gia?

Căn cứ vào TCVN 11848:2017 Máy tính xách tay – Hiệu suất năng lượng, tại mục 1 có quy định phạm vi áp dụng của Máy tính xách tay là máy tính được xác định trong 4.1.2 của TCVN 11847:2017 (IEC 62623:2012)

Trích dẫn từ mục 4.1.2 của TCVN 11847:2017 (IEC 62623:2012) có quy định:

“Máy tính bảng, mà có thể sử dụng màn hình cảm ứng cùng với, hoặc thay thế cho, các thiết bị đầu vào khác, được xem là máy tính xách tay trong tiêu chuẩn này.”

=> Nói 1 cách dễ hiểu Máy tính bảng/ Tablet/ iPad thuộc chương trình dán nhãn năng lượng là Máy tính bảng, mà có thể sử dụng màn hình cảm ứng cùng với, hoặc thay thế cho, các thiết bị đầu vào khác, được xem là máy tính xách tay trong tiêu chuẩn này.

4) Các Trung tâm thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy tính xách tay/ Laptop là đơn vị nào?

Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng Máy tính xách tay theo tiêu chuẩn TCVN 11847:2017 và TCVN 11848:2017 , theo đó máy tính bảng được coi là máy tính xách tay trong tiêu chuẩn TCVN 11847:2017 .

Vì vậy, Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng Máy tính bảng / Tablet theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 986/GCN-BCT.

Để biết Phòng thử nghiệm mà bạn đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không bạn hãy liên hệ với phòng lab để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho phòng lab đó. Hoặc có thể lên trang web chính thức của Bộ Công Thương để kiểm tra

Link web Bộ Công Thương: http://nhannangluong.com/laboratory

Link chỉ định của Bộ Công Thương chỉ định Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia được Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho Máy tính xách tay/ Laptop/ Máy tính bảng/ Tablet/ iPad: https://phucgia.com.vn/bo-cong-thuong-chi-dinh-phuc-gia-lab-thu-nghiem-hieu-suat-nang-luong.html

5) Phí Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy tính bảng/ Tablet/ iPad ?

Tùy theo giá niêm yết của từng Phòng thử nghiệm, Phí thử nghiệm tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

6) Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Máy tính bảng/ Tablet/ iPad?

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị bạn muốn thử nghiệm, thông thường sẽ từ 2 – 10 ngày/ model. Tuy nhiên, tại Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia, Phúc Gia Lab luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm, vì vậy Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia – Vilas 1212 thử nghiệm Máy tính bảng/ Tablet trong 1-2 ngày/ model.

Tiếp nhận mẫu máy tính bảng, ipad

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy Tính Bảng Tại Trung Tâm Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy Tính Bảng Tại Trung Tâm Thử Nghiệm Phúc Gia

Mẫu công bố dán nhãn năng lượng cho Máy tính bảng

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-10T11:25:51+07:00