Kết Quả Thử Nghiệm Máy Tính Để Bàn (Desktop) Theo QCVN 132:2022/BTTTT

Phúc Gia® – Ngày 30/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành  Thông tư 24/2022/TT-BTTTT kèm theo QCVN 132:2022/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT, Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer), Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số, Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình IPTV, Thiết bị thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV), Máy tính xách tay (Laptop and portable computer), Máy tính bảng (Tablet).

Xem thêm:

Bao_gia_132_San+Pham

Dưới đây là Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Máy tính để bàn (Desktop) Theo QCVN 132:2022/BTTTT của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia.

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Máy tính để bàn (Desktop) Theo QCVN 132:2022/BTTTT Tại Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Máy tính để bàn (Desktop) Theo QCVN 132:2022/BTTTT Tại Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-04-12T11:19:12+07:00