Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Giặt - QCVN 09:2012/BKHCN

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Giặt – QCVN 09:2012/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia – VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Máy Giặt tại Hà Nội theo TCVN 7492-1:2018 – Tương thích điện từ – Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự.

Phạm Vi Áp Dụng:

  • Máy giặt tự động hoàn toàn, loại có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt
  • Máy giặt tự động hoàn toàn, loại có sức chứa từ 06kg đến không quá 10kg vải khô một lần giặt
  • Máy giặt loại khác, có chức năng sấy ly tâm, có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt
  • Máy giặt loại khác, có chức năng sấy ly tâm, loại có sức chứa từ 06 kg đến không quá 10 kg vải khô một lần giặt
  • Máy giặt loại khác, hoạt động bằng điện, có sức chứa không quá 06 kg vải khô một lần giặt
  • Máy giặt loại khác, hoạt động bằng điện, loại có sức chứa từ 06 kg đến không quá 10 kg vải khô một lần giặt

Hop_Quy_May_Giat

Quy định:

Vui lòng chờ vài giây để loading
Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Giặt Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download
Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tương Thích Điện Từ (EMC) Cho Máy Giặt Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2022-03-31T14:37:19+07:00