Thông Tư 10/2020/TT-BTTTT Sửa Đổi và Bổ Sung Thông Tư 30/2011/TT-BTTTT về Chứng Nhận Hợp Quy và Công Bố Hợp Quy

/Thông Tư 10/2020/TT-BTTTT Sửa Đổi và Bổ Sung Thông Tư 30/2011/TT-BTTTT về Chứng Nhận Hợp Quy và Công Bố Hợp Quy

Bộ Thông Tin và Truyền Thông (MIC) vừa ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi và Bổ sung Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011.

1. Nội dung Thông tư 10/2020/TT-BTTTT

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các điều thuộc Thông tư 30/2011/TT-BTTTT như sau:

 • Sửa đổi khoản 4, bổ sung khoản 9 Điều 2 – Giải thích từ ngữ
 • Sửa đổi Điều 11 – Phương thức chứng nhận hợp quy
 • Sửa đổi Điều 16 – Quy trình, thủ tục công bố hợp quy
 • Sửa đổi Điều 17 – Hồ sơ công bố hợp quy và địa điểm tiếp nhận hồ sơ
 • Sửa đổi khoản 3 Điều 18 – Sử dụng dấu hợp quy
 • Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24 – Thực hiện lại công bố hợp quy
 • Thay “Mẫu Giấy chứng nhận hợp quy” tại Phụ lục I bằng Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Thay “Báo cáo tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy” tại Phụ lục VI bằng Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Bãi bỏ Điều 3, Điều 9, Điều 13, Điều 14, Điều 22, Điều 26, các điểm c, e khoản 1 Điều 27 và “Mẫu Đề nghị chứng nhận hợp quy” tại Phụ lục II.

Một vài điểm nổi bật trong thông tư mới dưới đây:

 • Bên cạnh Cục Viễn Thông Việt Nam (VNTA), sẽ có thêm các trung tâm chứng nhận mới được chỉ định bởi MIC (ngoại trừ VNTA) trong tương lai.
 • Có 7 phương pháp chứng nhận (duyệt theo từng phần) đã được thêm vào.
 • MIC đồng ý cho phép chứng nhận dưới tên nhà sản xuất, nhưng nếu các tổ chức nhập khẩu muốn sử dụng chứng nhận dưới tên nhà sản xuất thì họ phải hỏi nhà sản xuất gửi đi danh sách các tổ chức nhập khẩu và các mẫu tương ứng tới VNTA.
 • MIC chấp nhận SDoC dưới tên nhà sản xuất, nhưng nếu tổ chức nhập khẩu muốn sử dụng SDoC dưới tên nhà sản xuất thì họ phải hỏi bên nhập khẩu để gửi đi danh sách các tổ chức nhập khẩu và các mẫu tương ứng tới VNTA.
 • Hình thức của giấy chứng nhận phê duyệt đã được thay đổi.
 • Tất cả các giấy chứng nhận được cấp trước ngày 01/07/2020 sẽ còn hiệu lực đến ngày hết hạn.

2. Hiệu lực thi hành

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 10/2020/TT-BTTTT

Ấn vào đây để download Thông Tư 10/2020/TT-BTTTT (bản tiếng Việt) 

Ấn vào đây để download Circular 10/2020/TT-BTTTT (bản tiếng Anh) 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-07-11T08:31:44+07:00