Hotline: 0981 996 996/ 0982 996 696|info@phucgia.com.vn

Tập Đoàn Apple

2020-02-21T14:26:33+07:00

Phúc Gia® và Apple Inc (Tập Đoàn Apple) là hai Doanh nghiệp hợp tác với nhau trong nhiều dự án nghiên cứu và thử nghiệm lớn trong nhiều năm qua. Khách hàng của Phúc Gia tiêu biểu như: Samsung, Electrolux, Sharp, Happy Cook, Media, LG, Daikin,... cùng nhiều khách hàng lớn trong và ngoài

Tập Đoàn Apple 2020-02-21T14:26:33+07:00

Công Ty CP Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Úc

2020-02-21T09:07:47+07:00

Phúc Gia® và Công Ty CP Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Úc ( Kangaroo ) là hai Doanh nghiệp hợp tác với nhau trong nhiều dự án nghiên cứu và thử nghiệm lớn trong nhiều năm qua. Khách hàng của Phúc Gia tiêu biểu như: Apple, Samsung, Electrolux, Sharp, Happy Cook, Media,

Công Ty CP Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Úc 2020-02-21T09:07:47+07:00

Công Ty TNHH Điện Tử Sharp Việt Nam

2018-04-17T09:35:20+07:00

Phúc Gia® Và Công Ty TNHH Điện Tử Sharp Việt Nam Là Hai Doanh Nghiệp Hợp Tác Với Nhau Trong Nhiều Dự Án Lớn Trong Nhiều Năm Qua. Các Khách Hàng Tiêu Biểu Của Phúc Gia® Gồm: Electrolux, Samsung, Happy Cook, Midea, Carrier, LG, Daikin, Panasonic… Cùng Nhiều Khách Hàng Lớn Trong Và Ngoài Nước

Công Ty TNHH Điện Tử Sharp Việt Nam 2018-04-17T09:35:20+07:00

Công Ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

2018-03-26T08:40:32+07:00

Phúc Gia® Và Công Ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Là Hai Doanh Nghiệp Hợp Tác Với Nhau Trong Nhiều Dự Án Lớn Trong Nhiều Năm Qua. Các Khách Hàng Tiêu Biểu Của Phúc Gia Gồm: Electrolux, Sharp, Happy Cook, Midea, Carrier, LG, Daikin… Cùng Nhiều Khách Hàng Lớn Trong Và Ngoài Nước Khác! Samsung

Công Ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 2018-03-26T08:40:32+07:00

Công Ty TNHH Electrolux Việt Nam

2018-03-26T08:18:18+07:00

Phúc Gia® Và Công Ty TNHH Electrolux Việt Nam Là Hai Doanh Nghiệp Hợp Tác Với Nhau Trong Nhiều Dự Án Lớn Trong Nhiều Năm Qua. Các Khách Hàng Tiêu Biểu Của Phúc Gia Gồm: Samsung, Sharp, Happy Cook, Midea, Carrier, LG, Daikin, Panasonic… Cùng Nhiều Khách Hàng Lớn Trong Và Ngoài Nước Khác! Electrolux

Công Ty TNHH Electrolux Việt Nam 2018-03-26T08:18:18+07:00

Công Ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam)

2018-03-26T08:41:48+07:00

Phúc Gia® Và Công Ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam) Là Hai Doanh Nghiệp Hợp Tác Với Nhau Trong Nhiều Dự Án Lớn Trong Nhiều Năm Qua. Các Khách Hàng Tiêu Biểu Của Phúc Gia Gồm: Electrolux, Samsung, Sharp, Happy Cook, Midea, Carrier, LG… Cùng Nhiều Khách Hàng Lớn Trong Và Ngoài Nước Khác! Công

Công Ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam) 2018-03-26T08:41:48+07:00

Công Ty TNHH Điều Hòa Gree (Việt Nam)

2018-03-26T08:19:57+07:00

Phúc Gia® Và Công Ty TNHH Điều Hòa Gree (Việt Nam) Là Hai Doanh Nghiệp Hợp Tác Với Nhau Trong Nhiều Dự Án Lớn Trong Nhiều Năm Qua. Các Khách Hàng Tiêu Biểu Của Phúc Gia Gồm: Electrolux, Samsung, Sharp, Happy Cook, Midea, Carrier, LG… Cùng Nhiều Khách Hàng Lớn Trong Và Ngoài Nước Khác!

Công Ty TNHH Điều Hòa Gree (Việt Nam) 2018-03-26T08:19:57+07:00

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce

2019-02-01T08:36:45+07:00

Phúc Gia® Và Công Ty Cổ Phần Siêu Thị Vinmart Là Hai Doanh Nghiệp Hợp Tác Với Nhau Trong Nhiều Dự Án Lớn Trong Nhiều Năm Qua. Các Khách Hàng Tiêu Biểu Của Phúc Gia Gồm: Electrolux, Samsung, Sharp, Happy Cook, Midea, Carrier, LG… Cùng Nhiều Khách Hàng Lớn Trong Và Ngoài Nước Khác! VinMart+ là thương

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce 2019-02-01T08:36:45+07:00

Công ty TNHH Điện Tử Philips Việt Nam

2018-03-26T08:43:04+07:00

Phúc Gia® Và Công Ty TNHH Điện Tử Philips Việt Nam Là Hai Doanh Nghiệp Hợp Tác Với Nhau Trong Nhiều Dự Án Lớn. Các Khách Hàng Tiêu Biểu Của Phúc Gia Gồm: Electrolux, Samsung, Sharp, Happy Cook, Midea, Carrier, LG… Cùng Nhiều Khách Hàng Lớn Trong Và Ngoài Nước Khác! 1) Lịch Sử Hình

Công ty TNHH Điện Tử Philips Việt Nam 2018-03-26T08:43:04+07:00

Công Ty General Electric

2018-03-26T08:43:36+07:00

Phúc Gia® Và Công Ty General Electric Là Hai Doanh Nghiệp Hợp Tác Với Nhau Trong Nhiều Dự Án Lớn Trong Nhiều Năm Qua. Các Khách Hàng Tiêu Biểu Của Phúc Gia Gồm: Electrolux, Samsung, Sharp, Happy Cook, Midea, Carrier, LG… Cùng Nhiều Khách Hàng Lớn Trong Và Ngoài Nước Khác! Công ty General Electric

Công Ty General Electric 2018-03-26T08:43:36+07:00