Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang Compact

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Đèn huỳnh quang Compact là bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng này. Vì vậy, những thông tin chi tiết về thời gian, cách thức thực hiện cũng như kiểu loại sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Dưới đây là những điều cần biết về việc Thử nghiệm hiệu suất năng lượng Đèn huỳnh quang Compact mà Phúc Gia muốn chia sẻ với các bạn!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Đèn huỳnh quang Compact?

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng 

Căn cứ vào Danh mục và lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh (Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg)

  • Tại STT 1, Mục I, Phụ lục I, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg có ghi rõ “Bóng đèn huỳnh quang compact” thuộc nhóm thiết bị gia dụng không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh khi có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại tiêu chuẩn TCVN 7896:2015.
  • Tại Phụ lục I, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg cũng nêu rõ lộ trình áp dụng thử nghiệm hiệu suất năng lượng theo TCVN 7896:2015 đối với đèn huỳnh quang Compact “Từ ngày Quyết định này có hiệu lực”

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp bắt buộc thử nghiệm Hiệu suất năng lượng cho đèn huỳnh quang Compact từ ngày 15/07/2023 theo tiêu chuẩn TCVN 7896:2015 trước khi nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sản phẩm bắt buộc phải đạt mức Hiệu suất Năng lượng tối thiểu. 

Công bố Dán nhãn Năng lượng 

Căn cứ vào mức Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu đối với danh mục phương tiện, thiết bị bắt buộc dán Nhãn Năng Lượng theo quy định và lộ trình thực hiện (Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG).

  • Tại khoản 1, Điều 1, Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG có ghi rõ Đèn huỳnh quang Compact thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.
  • Trích dẫn điểm a, Khoản 1, Điều 2 Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG quy định về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng có ghi “Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện;”

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp bắt buộc phải Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Đèn Compact kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

2) Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Đèn huỳnh quang Compact theo tiêu chuẩn nào?

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7896:2015 để hướng dẫn thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với Bóng đèn huỳnh quang Compact. Trong đó có quy định Phạm vi áp dụng, Tài liệu viện dẫn, Thuật ngữ và định nghĩa, Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử.

3) Đèn Compact loại nào bắt buộc tham gia Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng?

Căn cứ vào Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg, tại Phụ lục I có quy định tiêu chuẩn thử nghiệm hiệu suất năng lượng bóng đèn Compact là:

  • TCVN 7896:2015 Về Bóng đèn huỳnh quang Compact – Hiệu suất năng lượng

Trích dẫn từ Mục 1 (Phạm vi áp dụng) của TCVN 7896:2015 có quy định: “Tiêu chuẩn này áp dụng cho bóng đèn huỳnh quang compact (sau đây viết tắt là CFL) làm việc với balát điện tử tích hợp, có dải công suất từ 5W đến 60W, dùng cho mục đích chiếu sáng thông dụng.”

Đèn huỳnh quang Compact

4) Khi Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Đèn Compact phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật gì?

Theo TCVN 7896:2015 – Mục 4: Yêu cầu kỹ thuật quy định:

  • Yêu cầu về an toàn

Bóng đèn huỳnh quang compact phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn theo TCVN 7672 (IEC 60968)

  • Yêu cầu về tính năng

Công suất ban đầu: Giá trị trung bình đo được không được vượt quá 108% giá trị danh định. Giá trị đo được của tất cả các mẫu không được lớn hơn 115% nhưng không nhỏ hơn 85% giá trị danh định

Quang thông ban đầu: Giá trị trung bình đo được không được nhỏ hơn 90% giá trị danh định, và giá trị đo được của tất cả các mẫu phải lớn hơn hoặc bằng 85% giá trị danh định

Tọa độ màu: Tọa độ màu của tối thiểu 90% số mẫu phải nằm trong phạm vi 5 SDCM so với giá trị danh định.

Chỉ số thể hiện màu (CRI): Chỉ số thể hiện màu danh định phải lớn hơn hoặc bằng 80.

Thời gian khởi động: Giá trị trung bình đo được phải nhỏ hơn hoặc bằng 2,0s và tất cả các mẫu phải khởi động được trong vòng 2,2s.

Thời gian tiền ổn định: Giá trị trung bình đo được, để đạt đến 60% quang thông ban đầu, phải nhỏ hơn hoặc bằng 60s. Tất cả các mẫu phải đạt đến 60% quang thông ban đầu trong không lớn hơn 80s.

Độ duy trì quang thông: Độ duy trì quang thông trung bình đo được sau 2 000 h phải lớn hơn hoặc bằng 82% quang thông ban đầu.

Tuổi thọ: Nhà cung cấp phải công bố tuổi thọ danh định của bóng đèn CFL nhưng không được nhỏ hơn 6 000 h

Khởi động ở nhiệt độ thấp và áp nguồn thấp: Tất cả các bóng đèn phải khởi động trong thời gian do nhà chế tạo quy định, nhưng không lớn hơn 10s.

Hiệu suất năng lượng

Giá trị trung bình tính được của tất cả các mẫu phải lớn hơn hoặc bằng giá trị tương ứng quy định trong bảng dưới đây:

Bảng 2 – Hiệu suất năng lượng của bóng đèn huỳnh quang compact

Dải công suất, P
W
Cấp hiệu suất năng lượng
lm/W
1 2 3 4 5
5 ≤ P ≤ 9 ≥ 45 ≥ 48 ≥ 51 ≥ 55 ≥ 60
9 < P ≤ 15 ≥ 50 ≥ 53 ≥ 57 ≥ 60 ≥ 65
15 < P ≤ 25 ≥ 55 ≥ 57 ≥ 59 ≥ 61 ≥ 65
25 < P ≤ 60 ≥ 55 ≥ 58 ≥ 61 ≥ 65 ≥ 70
CHÚ THÍCH: Để lựa chọn dải công suất thích hợp trong bảng, sử dụng giá trị công suất danh định do nhà chế tạo công bố.

5) Để Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng doanh nghiệp cần mang bao nhiêu mẫu đến Phòng thử nghiệm để test?

Theo Bảng 1, Mục 4.2 – TCVN 7896:2015, số lượng mẫu thử nghiệm điển hình nhỏ nhất là 10 mẫu.

Vì vậy, để thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn huỳnh quang Compact doanh nghiệp cần mang tối thiểu 10 mẫu đến Trung tâm / Phòng thử nghiệm để thực hiện Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng.

6) Các Trung tâm thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn huỳnh quang Compact là đơn vị nào?

Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng Đèn huỳnh quang Compact theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 15/GCN-BCT.

Để biết Trung tâm thử nghiệm mà bạn đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không bạn hãy liên hệ với phòng lab để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho phòng lab đó. Hoặc có thể lên trang web chính thức của Bộ Công Thương để kiểm tra.

Bộ Công thương chỉ định Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia được Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho đèn Compact (Xem chi tiết tại đây).

7) Chi phí Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn huỳnh quang Compact?

Tùy theo giá niêm yết của từng Phòng thử nghiệm, Chi phí thử nghiệm tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

8) Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn huỳnh quang Compact?

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị bạn muốn thử nghiệm.

Tuy nhiên, tại Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia, Phúc Gia Lab luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm, vì vậy Phúc Gia Lab thử nghiệm đèn huỳnh quang Compact trong 05 ngày/ model.

Mẫu Kết quả thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Đèn huỳnh quang Compact tại Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu kết quả thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Đèn huỳnh quang Compact tại Phúc Gia

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định của Bộ Công thương

Ấn vào đây để download Chỉ định của Bộ Công thương

 

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-10T11:24:21+07:00