Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố

Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn điện LED chiếu sáng đường phố là bắt buộc kể từ ngày 01/04/2025 đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng này. Vì vậy, những thông tin chi tiết về cách thức thực hiện cũng như kiểu loại sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Dưới đây là những điều cần biết về việc Thử nghiệm hiệu suất năng lượng Đèn điện LED chiếu sáng đường phố mà Phúc Gia muốn chia sẻ với các bạn!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố?

Căn cứ vào Danh mục và lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh (Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg)

  • Tại Phụ lục I, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg có ghi rõ Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố thuộc nhóm thiết bị công nghiệp không được phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh khi có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại tiêu chuẩn TCVN 12666:2019.
  • Tại Phụ lục I, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg cũng nêu rõ lộ trình áp dụng thử nghiệm hiệu suất năng lượng theo TCVN 12666:2019 đối với đèn điện LED chiếu sáng đường và phố “Từ ngày 01/04/2025”.

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp cần thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho đèn LED chiếu sáng đường và phố một cách tự nguyện trước thời hạn 2025. Từ ngày 01/04/2025, doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng theo tiêu chuẩn TCVN 12666:2019.

2) Bộ Công Thương có đưa ra tiêu chuẩn thực hiện thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố không?

Bộ Công thương ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12666:2019 để hướng dẫn thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố. Trong đó có quy định Phạm vi áp dụng, Tài liệu viện dẫn, Thuật ngữ và định nghĩa, Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng đối với đèn LED chiếu sáng đường và phố.

3) Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố loại nào bắt buộc tham gia Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng?

Căn cứ vào Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg, tại Phụ lục I có quy định tiêu chuẩn thử nghiệm hiệu suất năng lượng đèn LED chiếu sáng đường và phố là:

  • TCVN 12666:2019 Về Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố – Hiệu suất năng lượng

Trích dẫn từ Mục 1 (Phạm vi áp dụng) của TCVN 12666:2019 có quy định: “Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các đèn điện LED chiếu sáng đường và phố, có công suất lớn hơn hoặc bằng 20 W, kể cả loại có bộ điều khiển nguồn lắp rời.”

Nếu đèn điện LED chiếu sáng đường và phố có công suất nhỏ hơn 20W sẽ thuộc chương trình dán nhãn năng lượng tự nguyện và không bắt buộc phải thực hiện công bố và dán nhãn. 

Đèn LED chiếu sáng đường phố

4) Các Trung tâm thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố là đơn vị nào?

Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 15/GCN-BCT.

Để biết Trung tâm thử nghiệm mà bạn đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không bạn hãy liên hệ với phòng lab để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho phòng lab đó. Hoặc có thể lên trang web chính thức của Bộ Công Thương để kiểm tra.

Bộ Công thương chỉ định Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia được Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho đèn điện LED chiếu sáng đường và phố (Xem chi tiết tại đây).

5) Khi Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Đèn LED chiếu sáng đường phố phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật gì?

Theo mục 4, TCVN 12666:2019 – Yêu cầu kỹ thuật đối với Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố quy định:

Đèn phải được đánh giá theo các tham số dưới đây

– Công suất: Giá trị đo được của tất c các mẫu không được lớn hơn 110 % nhưng không nhỏ hơn 90 % giá trị danh định.

– Quang thông ban đầu: Giá trị của tất cả các mẫu phải lớn hơn hoặc bằng 90 % giá trị danh định.

– Tuổi thọ: Nhà chế tạo phải công bố tuổi thọ của sản phẩm tại L70/B50, với giá tr công bố ti thiểu là 35 000 h.

– Chỉ số thể hin màu (CRI): Chỉ số thể hiện màu danh định phải lớn hơn hoặc bằng 70.

– Hệ số duy trì quang thông: Giá trị quang thông đo được ở thời điểm 25 % tui thọ danh định (với tối đa là 6000 h) không được nhỏ hơn giá trị quang thông liên quan đến hệ số duy trì quang thông danh định ứng với tuổi thọ lớn nhất được nhà chế tạo hoặc đại lý được ủy quyền xác định và cung cấp.

– Phân bố quang: Nhà chế tạo phải công bố phân b quang của sản phẩm.

– Hiệu suất năng lượng

Hiệu suất năng lượng của đèn điện được lấy bằng giá trị hiệu suất năng lượng trung bình của tất cả các mẫu. Giá trị này được làm tròn về số nguyên.

Giá trị trung bình tính được của tất cả các mẫu phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị quy định trong Bảng 2 và Bảng 3 tương ứng.

Bng 2 – Giá trị hiệu suất sáng của đèn điện LED có công suất lớn hơn hoặc bằng 20 W và nhỏ hơn hoặc bằng 90 W

Mức hiệu suất năng lượng Hiệu suất sáng ban đầu (lm/W)
Nhiệt độ màu  4 000 Nhiệt độ màu < 4 000
HEPS 120 110
MEPS 100 90


Bảng 3 – Giá trị hiệu suất sáng của đèn điện LED có công suất lớn hơn 90 W

Mức hiệu suất năng lượng Hiệu suất sáng ban đầu (lm/W)
Nhiệt độ màu  4 000 Nhiệt độ màu < 4 000
HEPS 130 120
MEPS 110 100

 

6) Để Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng doanh nghiệp cần mang bao nhiêu mẫu đến Trung tâm thử nghiệm để test?

Theo Bảng 1, Mục 4.1 – TCVN 12666:2019, số lượng mẫu thử nghiệm điển hình nhỏ nhất là 3 mẫu.

Vì vậy để thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố doanh nghiệp cần mang tối thiểu 3 mẫu đến đơn vị thử nghiệm để thực hiện Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng.

7) Chi phí Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố?

Tùy theo giá niêm yết của từng đơn vị thử nghiệm, Chi phí thử nghiệm tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

8) Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố?

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị bạn muốn thử nghiệm, thông thường sẽ từ 2 – 10 ngày/ model.

Tuy nhiên, tại Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia, Phúc Gia Lab luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm, vì vậy Phúc Gia Lab thử nghiệm đèn điện LED chiếu sáng đường và phố trong 1-3 ngày/ model.

Mẫu Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định của Bộ Công thương

Ấn vào đây để download Chỉ định của Bộ Công thương

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-19T08:33:19+07:00