Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES)
Đèn LED Chiếu Sáng Đường Phố Theo TCVN 7722-2-3:2019

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED chiếu sáng đường phố Theo TCVN 7722-2-3:2019 Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia – VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Đèn LED chiếu sáng đường phố tại Hà Nội theo TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3:2011) – Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố – Quy định về an toàn.

Den_LED_duong_pho

Phạm Vi Áp Dụng:

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với:

  • Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường, phố và các ứng dụng chiếu sáng ngoài trời công cộng khác;
  • Đèn chiếu sáng đường hầm;
  • Đèn điện liền cột có chiều cao tổng tối thiểu so với mức mặt đất chuẩn là 2.5m; và sử dụng với các nguồn sáng dùng điện trên các điện áp nguồn không quá 1000 V.

Chú ý: đèn điện liền cột có chiều cao tổng nhỏ hơn 2.5m đang được xem xét.

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED chiếu sáng đường phố – TCVN 7722-2-3:2019

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Điện (ES) Đèn LED chiếu sáng đường phố – TCVN 7722-2-3:2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2023-10-14T10:10:13+07:00