Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Màn Hình Máy Tính Từ A - Z

Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Màn hình máy tính được các doanh nghiệp nhập khẩu quan tâm do việc thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho sản phẩm này là bắt buộc. Vậy nên, những thông tin, quy trình và thời gian thực hiện là những thông tin mà các doanh nghiệp rất cần tìm hiểu và nắm bắt. Dưới đây là những điều cần biết về việc Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Màn hình máy tính mà Phúc Gia muốn chia sẻ với các bạn!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Màn hình máy tính?

Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng

Căn cứ vào Danh mục và lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh (Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg)

  • Tại STT 1, Mục I, Phụ lục I, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg có ghi rõ “Màn hình máy tính” thuộc nhóm thiết bị văn phòng và thương mại không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh khi có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại tiêu chuẩn TCVN 9508:2012
  • Tại Phụ lục I, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg cũng nêu rõ lộ trình áp dụng là “Từ ngày Quyết định này có hiệu lực″

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp bắt buộc thử nghiệm Hiệu suất năng lượng cho Màn hình máy tính từ ngày 15/07/2023 theo tiêu chuẩn TCVN 9508:2012.

Dán nhãn Năng lượng

Căn cứ vào mức Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu đối với danh mục phương tiện, thiết bị bắt buộc dán Nhãn Năng Lượng theo quy định và lộ trình thực hiện (Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG).

  • Trích dẫn điểm b, Khoản 2, Điều 2 Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG quy định về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng có ghi “Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in;”

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không bắt buộc mà có thể tự nguyện tham gia dán nhãn năng lượng với màn hình máy tính 

2) Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Màn hình máy tính theo tiêu chuẩn nào?

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9508:2012 hướng dẫn thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với Màn hình máy tính. Trong đó có quy định Phạm vi áp dụng, Tài liệu viện dẫn, Thuật ngữ và định nghĩa, Hiệu suất năng lượng tối thiểu và Phương pháp xác định công suất tiêu thụ.

3) Những loại Màn hình máy tính nào bắt buộc tham gia Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng?

Căn cứ vào Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg, tại Phụ lục I có quy định tiêu chuẩn thử nghiệm là:

  • TCVN 9508:2012 Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng

Trích dẫn từ Mục 1 (Phạm vi áp dụng) của TCVN 9508:2012 có quy định:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các màn hình máy tính (dưới đây gọi là màn hình) gồm một màn hình hiển thị và các mạch điện tử liên kết, thường được lắp đặt trong một vỏ bọc duy nhất, có khả năng hiển thị thông tin bằng hình ảnh từ một máy tính thông qua một hoặc nhiều đầu vào, ví dụ như VGA và DVI

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại màn hình sau:

– Màn hình hiệu suất cao;

– Màn hình chuyên dụng;

– Một số màn hình có chức năng đặc biệt khác.

Tiêu chuẩn này quy định giá trị hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định công suất tiêu thụ của màn hình máy tính.

Màn hình máy tính

CHÚ THÍCH: Cách xác định các loại màn hình không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này như sau:

Các màn hình hiệu suất cao: Màn hình hiển thị điện tử sử dụng công nghệ chuyển mạch (IPS) hoặc công nghệ mặt cắt đứng (VA) và đạt được.

– Độ phân giải thực lớn hơn hoặc bằng 2.3 (1920 x 1200) MP; và

– Góc nhìn rộng hơn hoặc bằng 178o (tỉ lệ tương phản tối thiểu 1:10); và

– Độ rộng của dải màu lớn hơn hoặc bằng 72% NTSC; và

– Kích thước đường chéo lớn hơn hoặc bằng 61 cm (24 inch).

Các màn hình chuyên dụng: được sử dụng trong các lĩnh vực chuyên môn, thương mại, kỹ nghệ, y tế, đồ họa, v.v… và không được bán ra cộng đồng. Ví dụ như:

– Các sản phẩm được định nghĩa là các sản phẩm chuyên nghiệp trong phạm vi EN 55103.

– Các sản phẩm y tế được quy định trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7303 (IEC 60601).

– Các sản phẩm tuân theo Tiêu chuẩn về ảnh số và giao tiếp trong Y tế (DICOM) (đối với các màn hình điện tử cho ngành y). Các sản phẩm được sử dụng trong những ứng dụng chẩn đoán trong y tế không có trạng thái năng lượng phù hợp với định nghĩa Chế độ Nghỉ chủ động (Ngủ), (VD các thông số kỹ thuật của FDA đối với các thiết bị y tế đòi hỏi duy trì độ sáng trong suốt thời gian sử dụng thiết bị hiển thị điện tử, bên cạnh các yêu cầu khác vốn không cho phép các thiết bị hiển thị điện tử như vậy thực hiện các chức năng kiểm soát điện năng.

– Các sản phẩm có thể hiển thị nội dung thông qua các đường tín hiệu giao diện số nối tiếp (SDI) bao gồm các thiết bị hiển thị điện tử trong ngành y tế, được sản xuất để chẩn đoán, điều trị hoặc giám sát tình trạng bệnh nhân.

Các màn hình có chức năng đặc biệt khác: Các sản phẩm có chức năng hiển thị điện tử video và chức năng khác bao gồm một hoặc nhiều hơn các chức năng dưới đây:

– Chức năng mạng tích hợp hoặc có sẵn, mạch không thể phân tách về vật lý hoặc tách riêng khỏi thiết bị hiển thị điện tử. Ví dụ về chức năng này bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng hội thoại thấy hình, khả năng VoIP và PCoIP. Việc bổ sung chỉ một máy quay, micro và/hoặc loa không được coi là một chức năng kết nối mạng.

– Các PC tích hợp 3D, máy tính bảng, sách điện tử, điện thoại thông minh, và thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân.

4) Đối với Màn hình máy tính tham gia thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng phải đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật gì?

Theo TCVN 9508:2012 – Mục 4: Hiệu suất năng lượng tối thiểu

Công suất tiêu thụ của màn hình ở chế độ ngủ/ chờ và chế độ tắt, được đo trong các điều kiện quy định ở Điều 5 của tiêu chuẩn này, phải như sau:

Chế độ của màn hình Công suất tiêu thụ
Chế độ ngủ/chờ ≤ 2,0 W
Chế độ tắt ≤ 1,0 W

5) Để Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng doanh nghiệp cần mang bao nhiêu mẫu đến Phòng thử nghiệm để test?

Doanh nghiệp cần mang tối thiểu 01 mẫu đến Phòng thử nghiệm để có thể tiến hành thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Màn hình máy tính.

6) Các Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Màn hình máy tính là đơn vị nào?

Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 15/GCN-BCT

Để biết Phòng thử nghiệm mà bạn đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không bạn hãy liên hệ với phòng lab để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho phòng lab đó. Hoặc có thể lên trang web chính thức của  Bộ Công Thương để kiểm tra.

Bộ Công thương chỉ định Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia được Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho Màn hình máy tính (Xem chi tiết tại đây).

7) Chi phí và Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Màn hình máy tính?

  • Chi phí thử nghiệm

Tùy theo giá niêm yết của từng Phòng thử nghiệm, Chi phí thử nghiệm tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

  • Thời gian thử nghiệm 

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị bạn muốn thử nghiệm.

Tuy nhiên, tại Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia, Phúc Gia Lab luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm, vì vậy Phúc Gia Lab thử nghiệm Màn hình máy tính trong 01 – 03 ngày/ model.

Mẫu Kết quả thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Màn hình máy tính tại Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu kết quả thử nghiệm Hiệu suất năng lượng Màn hình máy tính tại Phúc Gia

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định của Bộ Công thương

Ấn vào đây để download Chỉ định của Bộ Công thương

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-19T08:36:59+07:00