Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia – VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Đèn LED tại Hà Nội theo QCVN 19:2019/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đèn LED. Với các bài đo sau:

  • Phần 1: An Toàn Điện (Electrical Safety)
  • Phần 2: Giới Hạn Nhiễu Điện Từ (Electromagnetic Interference)
  • Phần 3: Miễn Nhiễm Tương Thích Điện Từ (Electromagnetic Susceptibility)
  • Phần 4: An Toàn Quang Sinh Học (Photobiological Safety)

Den_LED_QCVN_19-2019

Vui lòng chờ vài giây để loading Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2022-03-31T11:04:17+07:00