Kết Quả Thử Nghiệm Giới Hạn Nhiễu Điện Từ (EMI)
Đèn LED - QCVN 19:2019/BKHCN

/Kết Quả Thử Nghiệm Giới Hạn Nhiễu Điện Từ (EMI) Đèn LED – QCVN 19:2019/BKHCN

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Giới Hạn Nhiễu Điện Từ (EMI) Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia – VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Đèn LED tại Hà Nội theo TCVN 7186:2018 – Giới Hạn Và Phương Pháp Đo Đặc Tính Nhiễu Tần Số Radio Của Thiết Bị Chiếu Sáng Và Thiết Bị Điện Tương Tự.

Den_LED_QCVN_19-1-4

Phạm Vi Áp Dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho phát xạ (bức xạ hoặc dẫn) của nhiễu tần số radio phát ra từ:

  • Thiết bị chiếu sáng
  • Phần chiếu sáng của thiết bị đa chức năng trong đó một trong các chức năng chính là chiếu sáng
  • Thiết bị bức xạ UV và IR sử dụng trong khu dân cư và không sử dụng trong công nghiệp
  • Biển hiệu quảng cáo
  • Chiếu sáng trang trí
  • Biển báo khẩn cấp.

 

Vui lòng chờ vài giây để loading
Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Giới Hạn Nhiễu Điện Từ (EMI) Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download
Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Giới Hạn Nhiễu Điện Từ (EMI) Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2022-03-31T14:37:18+07:00