Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT - QCVN 117:2020/BTTTT
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Thiết Bị Đầu Cuối Thông Tin Di Động Mặt Đất - Phần Truy Nhập Vô Tuyến

Phúc Gia – Cung cấp nội dung QCVN 117:2020/BTTTT (Thông tư 43/2020/TT-BTTTT) “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến” tới tất cả các đơn vị và các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Đây là thông tin quan trọng liên quan đến các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng Phúc Gia tham khảo trong bài viết dưới đây!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ 43/2020/TT-BTTTT VÀ QCVN 117:2020/BTTTT:

Thông Tư 43/2020/TT-BTTTT (kèm QCVN 117:2020/BTTTT) áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. 

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 43/2020/TT-BTTTT

  • Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế Thông tư số 02/2018/TT-BTTTT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 117:2018/BTTTT).
  • Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy đối với máy điện thoại di động sử dụng công nghệ E-UTRA có hoặc không tích hợp công nghệ W-CDMA FDD, GSM và thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải máy điện thoại di động sử dụng công nghệ E-UTRA, W-CDMA FDD, GSM đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và đang còn thời hạn được tiếp tục áp dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận Bản công bố hợp quy.
  • Thông tư số 22/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM” và Thông tư số 23/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021

III. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG QCVN 117:2020/BTTTT:

  • QCVN 117:2020/BTTTT đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 để thay thế cho QCVN 117:2017/BTTTT. 
  • Bổ sung thêm các băng tần đã được quy hoạch cho 4G LTE trong thời gian gần đây.
  • Các sản phẩm thiết bị đầu cuối thông tin di động nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước kể từ sau ngày áp dụng của quy chuẩn này bắt buộc phải được tích hợp công nghệ E-UTRA (4G) và phải có khả năng hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong những băng tần mà quy chuẩn quy định.
  • Các sản phẩm điện thoại và thiết bị đầu cuối thông tin di động chưa có tích hợp công nghệ 4G đã được nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước và đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy trước ngày áp dụng quy chuẩn này, sẽ tiếp tục được bán cho đến khi giấy chứng nhận hợp quy hết hiệu lực.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ 43/2020/TT-BTTTT VÀ QCVN 117:2020/BTTTT:

  • Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT và QCVN 117:2020/BTTTT đi kèm có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2021.

Vui lòng chờ vài giây để loading QCVN 117:2020/BTTTT (Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT)

Ấn vào đây để download QCVN 117:2020/BTTTT (Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT) 

Các Bài Viết Liên Quan:

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                 Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00

2024-06-19T08:29:52+07:00