Thông Tư: 36/2016/TT-BCT Quy Định Dán Nhãn Năng Lượng

/Thông Tư: 36/2016/TT-BCT Quy Định Dán Nhãn Năng Lượng

Phúc Gia – Cung cấp nội dung Thông tư 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương ban hành ngày 28/12/2016. Đây là tài liệu quan trọng liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp, tổ chức nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất và kinh doanh thiết bị này.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Thông tư 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng áp dụng đối với:

 • Các nhà sản xuất, nhập khẩu (sau đây gọi là doanh nghiệp) phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng.
 • Các tổ chức thử nghiệm tham gia thử nghiệm phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng.
 • Các cơ quan quản lý hoạt động dán nhãn năng lượng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

II. NỘI DUNG CHÍNH THÔNG TƯ 36/2016/TT-BCT

Thông tư 36/2016/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục đăng ký, thực hiện dán nhãn năng lượng và thu hồi nhãn năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị trong Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương hoặc các phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng theo hình thức tự nguyện (sau đây gọi chung là phương tiện, thiết bị).

Thông tư này không áp dụng đối với các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng sau:

 • Hàng hóa, vật tư thiết bị tạm nhập – tái xuất;
 • Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu;
 • Hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia công phục vụ xuất khẩu (không tiêu thụ trong nước);
 • Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân;
 • Hàng hóa nhập khẩu phi thương mại: Hành lý cá nhân, hàng hóa ngoại giao; hàng hóa tham gia triển lãm, hội chợ; Quà biếu, tặng;
 • Hàng hóa, vật tư phụ tùng, linh kiện nhập khẩu đơn chiếc phục vụ mục đích sử dụng, thay thế trong các công trình, dự án đầu tư, phục vụ công việc như hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của pháp Luật.

Thông tư này quy định Tổ chức thử nghiệm dán nhãn năng lượng bao gồm: tổ chức thử nghiệm trong nước (tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất); tổ chức thử nghiệm nước ngoài (tổ chức thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất). Theo đó, các tổ chức này cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tổ chức thử nghiệm trong nước là tổ chức thử nghiệm đáp ứng quy định tại Chương II Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
 • Tổ chức thử nghiệm nước ngoài là tổ chức thử nghiệm được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (hoặc tương đương) bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC hoặc APLAC).

Ngày 20/04/2023, Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia – Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia được Bộ Công Thương chỉ định là Phòng thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng 986/GCN-BCT

Kết quả thử nghiệm là cơ sở để dán nhãn năng lượng cho sản phẩm có cùng model cùng thông số kỹ thuật, cùng xuất xứ và cùng cơ sở sản xuất. Kết quả thử nghiệm có hiệu lực vô thời hạn, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện có sai phạm trong kết quả thử nghiệm hoặc có sai phạm, vi phạm của tổ chức thử nghiệm.

Thông tư 36/2016/TT-BCT quy định chi tiết về thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng và dán nhãn năng lượng lại giúp các các cơ quan, tổ chức nhập khẩu, xuất khẩu, sản xuất và kinh doanh thiết bị thuộc danh mục dán nhãn năng lượng dễ dàng nắm bắt và thực hiện theo. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin đã công bố trong Giấy công bố dán nhãn năng lượng và thông tin hiển thị trên nhãn năng lượng.

Cấu tạo nhãn năng lượng

Cau_tao_nhan_nang_luong
Doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử đối với các phương tiện, thiết bị phù hợp cho việc sử dụng nhãn năng lượng điện tử hoặc sử dụng nhãn năng lượng khác để thực hiện việc dán nhãn năng lượng. Ngoài ra có thể được thay đổi kích thước để phù hợp với phương tiện, thiết bị nhưng không được gây nhầm lẫn, che lấp hoặc ảnh hưởng tới thông tin ghi trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp Luật.

Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra việc dán nhãn năng lượng của doanh nghiệp định kỳ hoặc đột xuất. Thông tư 36/2016/TT-BCT quy định trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, các tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm lập báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Công Thương (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững) theo phương thức trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị đã được thử nghiệm để dán nhãn năng lượng trong năm liền kề trước kỳ báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 4, thông tư này.

Bộ Công Thương sẽ thu hồi nhãn năng lượng khi có các thông tin sai lệch tại hồ sơ đăng ký hoặc Giấy công bố dán nhãn năng lượng. Nếu có các vấn đề về khiếu nại, tổ chức cá nhân có thể gửi đơn tới Bộ Công Thương để giải quyết theo pháp Luật về khiếu nại.

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khiếu nại phải chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm trong trường hợp khiếu nại không đúng. Đồng thời phải chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm; chi phí liên quan đến xử lý, khắc phục lỗi; các hình thức xử phạt và hình thức xử phạt bổ sung khác theo quy định của pháp Luật trong trường hợp phương tiện, thiết bị không đạt theo quy định.

nhan_nang_luong

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư 36/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 10/02/2017 và thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BCT  quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng và bãi bỏ điều 8, Thông tư số 04/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực. Theo đó:

 • Đối với các tổ chức thử nghiệm đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định của Thông tư số 07, tổ chức thử nghiệm tiếp tục được thực hiện hoạt động cho đến khi hết thời hạn hiệu lực của Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm.
 • Đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị đã được Bộ Công Thương chứng nhận dán nhãn năng lượng theo quy định của Thông tư số 07, doanh nghiệp được tiếp tục dán nhãn năng lượng cho các phương tiện thiết bị cho đến khi hết thời hạn hiệu lực của Quyết định chứng nhận dán nhãn năng lượng.

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 36/2016/TT-BCT

Ấn vào đây để download Thông Tư 36/2016/TT-BCT

Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Tư 36/2016/TT-BCT (tiếng Anh)

Ấn vào đây để download Thông Tư 36/2016/TT-BCT (tiếng Anh)

Các Bài Viết Liên Quan Đến Nhãn Năng Lượng:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-07-09T09:57:52+07:00