Quyết Định 04/2017/QĐ-TTg Quy Định Danh Mục Dán Nhãn Năng Lượng

/Quyết Định 04/2017/QĐ-TTg Quy Định Danh Mục Dán Nhãn Năng Lượng

Phúc Gia xin gửi tới các đơn vị và các doanh nghiệp trong ngoài nước nội dung Quyết Định 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/03/2017.

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

1. Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Thủ tưng Chính phủ ban hành Quyết Định 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Theo đó, có 04 nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu. Cụ thể như sau:

Nhóm thiết bị gia dụng gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ. 

Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy photocopy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay.

Nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Máy biến áp phân phối, động cơ điện.

Nhóm phương tiện giao thông vận tải (sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới) gồm: Xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống, xe mô tô, xe gắn máy.

Danh Mục Dịch Vụ Dán Nhãn Năng Lượng

2. Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng và thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượngthực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho 4 nhóm phương tiện, thiết bị được quy định như sau:

–Nhóm thiết bị gia dụng được quy định như sau:

 • Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy git lồng đứng, máy thu hình;
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31/12/2019bắt buộc từ ngày 01/01/2020 đối với: Sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ;
 • Không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (trừ những phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 4 Điều này).

– Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại được quy định như sau:

 • Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với: Tủ giữ lạnh thương mại;
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: Máy photocopy, màn hình máy tính, máy in;
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31/12/2019bắt buộc từ ngày 01/01/2020 đối với: Máy tính xách tay;
 • Không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (trừ những phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 4 Điều này).

– Nhóm thiết bị công nghiệp được quy định như sau:

 • Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với: Máy biến áp phân phối, động cơ điện;
 • Không được phép nhập khẩu và sản xuất các phương tiện, thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (trừ những phương tiện, thiết bị quy định tại khoản 4 Điều này).

– Nhóm phương tiện giao thông vận tải được quy định như sau:

 • Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với: Xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống;
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31/12/2017bắt buộc từ ngày 01/01/2018 đối với: Xe ô tô con loại 7 chỗ đến 09 chỗ;
 • Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31/12/2019bắt buộc từ ngày 01/01/2020 đối với: Xe mô tô, xe gắn máy;
 • Việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu được hướng dẫn bởi Thông tư 59/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Chú ý:

 • Đối với các sản phẩm đèn tròn (đèn sợi đốt) – Không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn có công suất lớn hơn 60 W.
 • Đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay: Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ được quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

3. Hiệu lực thi hành Quyết Định 04/2017/QĐ-TTg

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/04/2017 và thay thế Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg  Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg.

Vui lòng chờ vài giây để loading Quyết Định 04/2017/QĐ-TTg

Ấn vào đây để download Quyết Định 04/2017/QĐ-TTg

Vui lòng chờ vài giây để loading Quyết Định 04/2017/QĐ-TTg (Tiếng anh)

Ấn vào đây để download Quyết Định 04/2017/QĐ-TTg (Tiếng anh)

Các Bài Viết Liên Quan Đến Nhãn Năng Lượng:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0981.996.996/ 0982.996.696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-07-08T16:13:22+07:00