Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia

2023-09-12T17:14:42+07:00

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được thành lập vào 15/07/2016 với mã số doanh nghiệp: 0107509079. Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia gồm: - Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia - Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia

Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia 2023-09-12T17:14:42+07:00

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center

2023-06-16T11:57:15+07:00

1. HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT Phuc Gia Laboratory Corporation was established on July 15th, 2016 with business code: 0107509079. Phuc Gia Laboratory Corporation includes: - Phuc Gia Certification Center - Phuc Gia Inspection Testing Center Address: IDC Long Bien, No. 01 Huynh Tan Phat, Sai Dong B Industrial Park, Thach Ban Ward, Long Bien

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center 2023-06-16T11:57:15+07:00

Báo Giá Chứng Nhận Hợp Quy QCVN 19:2019/BKHCN, QCVN 09:2012/BKHCN Và Chứng Nhận Hợp Chuẩn

2023-06-13T16:09:17+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia - Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo giá Chứng nhận Hợp quy và Chứng nhận Hợp chuẩn. Vui lòng chờ vài giây để loading Báo giá

Báo Giá Chứng Nhận Hợp Quy QCVN 19:2019/BKHCN, QCVN 09:2012/BKHCN Và Chứng Nhận Hợp Chuẩn 2023-06-13T16:09:17+07:00

TCVN ISO/IEC 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp – Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm, Quá Trình Và Dịch Vụ

2023-06-13T16:05:18+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN ISO/IEC 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm, Quá Trình và Dịch Vụ Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp

TCVN ISO/IEC 17065:2013 Đánh Giá Sự Phù Hợp – Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm, Quá Trình Và Dịch Vụ 2023-06-13T16:05:18+07:00

TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Các Yêu Cầu

2023-06-13T16:05:28+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng - Các Yêu Cầu Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc

TCVN ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Các Yêu Cầu 2023-06-13T16:05:28+07:00

TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý

2023-06-13T16:05:34+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham

TCVN ISO 19011:2018 Hướng Dẫn Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý 2023-06-13T16:05:34+07:00

Thông Tư 04/2023/TT-BTTTT – Danh Mục Sản Phẩm Có Khả Năng Gây Mất An Toàn Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông

2023-06-13T17:38:26+07:00

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Thông Tư 04/2023/TT-BTTTT Tới Tất Cả Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc Tế. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Do Vậy Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé! Vui lòng chờ vài giây để

Thông Tư 04/2023/TT-BTTTT – Danh Mục Sản Phẩm Có Khả Năng Gây Mất An Toàn Thuộc Trách Nhiệm Quản Lý Của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông 2023-06-13T17:38:26+07:00

Thông Tư 10/2020/TT-BTTTT Sửa Đổi và Bổ Sung Thông Tư 30 và Thông Tư 15

2023-06-16T09:01:44+07:00

Bộ Thông Tin và Truyền Thông (MIC) vừa ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi và Thông tư 30/2020/TT-BTTTT và Thông tư 15/2018/TT-BTTTT. Thông tư 10/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/07/2020. Qúy khách có thể tìm hiểu một vài điểm nổi bật trong thông tư mới dưới đây: Bên cạnh Cục Viễn Thông Việt Nam

Thông Tư 10/2020/TT-BTTTT Sửa Đổi và Bổ Sung Thông Tư 30 và Thông Tư 15 2023-06-16T09:01:44+07:00

Nghị Định 74/2018/NĐ-CP Quy Định Thi Hành Luật Chất Lượng Hàng Hóa

2023-06-21T18:01:35+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Nghị Định 74/2018/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 132/2008/NĐ-CP Ngày 31 Tháng 12 Năm 2008 Của Chính Phủ Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp Trong Nước Và Quốc

Nghị Định 74/2018/NĐ-CP Quy Định Thi Hành Luật Chất Lượng Hàng Hóa 2023-06-21T18:01:35+07:00