Bộ Công Thương Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

2019-08-07T09:30:32+07:00

Ngày 22/04/2019, Phòng thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Phúc Gia (Phúc Gia Lab) được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam – Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp với số VILAS 1212. Ngày 22/07/2019, Phúc Gia Lab được Bộ Công Thương chỉ định là phòng thử

Bộ Công Thương Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng 2019-08-07T09:30:32+07:00

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017

2019-07-26T11:28:02+07:00

Ngày 22 tháng 04 năm 2019, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được quyết định số 265.2019/QĐ-VPCNCL do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ) ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia đạt chuẩn

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 2019-07-26T11:28:02+07:00

Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng – Phúc Gia Lab

2019-08-05T09:30:46+07:00

Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng cho các thiết bị gia dụng và văn phòng mà Phúc Gia Lab được Bộ Công Thương chỉ định. Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm  

Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng – Phúc Gia Lab 2019-08-05T09:30:46+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Giặt

2019-08-05T16:52:10+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy Giặt Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy Giặt 2019-08-05T16:52:10+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Nồi Cơm Điện

2019-08-06T08:11:23+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Nồi Cơm Điện Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Nồi Cơm Điện 2019-08-06T08:11:23+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Tivi

2019-08-06T08:13:10+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Tivi Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà  Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng. Vui

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Tivi 2019-08-06T08:13:10+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED

2019-08-06T08:13:52+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn LED 2019-08-06T08:13:52+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang Compact

2019-08-06T08:15:26+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Đèn Huỳnh Quang Compact Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang Compact 2019-08-06T08:15:26+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Bình Nước Nóng

2019-08-06T08:16:21+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Bình Nước Nóng Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng.

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Bình Nước Nóng 2019-08-06T08:16:21+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy In

2019-08-06T08:17:23+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Máy In Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng. Vui

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Máy In 2019-08-06T08:17:23+07:00