Bộ Công Thương Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

2020-05-05T09:23:28+07:00

Ngày 22/04/2019, Phòng thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Phúc Gia (Phúc Gia Lab) được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam – Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp với số VILAS 1212. Ngày 22/07/2019, Phúc Gia Lab được Bộ Công Thương chỉ định là phòng thử

Bộ Công Thương Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng 2020-05-05T09:23:28+07:00

Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium

2020-05-06T17:00:38+07:00

Ngày 24/02/2020, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2016/BTTTT theo Quyết định số 251/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020. Theo đó, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) là đơn vị thứ 3 chính thức

Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium 2020-05-06T17:00:38+07:00

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017

2020-05-06T17:02:30+07:00

Ngày 22 tháng 04 năm 2019, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Chứng chỉ Công nhận do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) (thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ) ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia đạt chuẩn

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 2020-05-06T17:02:30+07:00

Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

2020-05-19T14:52:32+07:00

Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng cho các thiết bị gia dụng và văn phòng mà Phúc Gia Lab được Bộ Công Thương chỉ định. Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm  

Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng 2020-05-19T14:52:32+07:00

Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2016/BTTTT

2020-06-26T08:04:41+07:00

Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2016/BTTTT. Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium   Ấn vào đây để download Báo Giá Thử Nghiệm BÀI VIẾT LIÊN QUAN: Bộ Thông Tin

Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2016/BTTTT 2020-06-26T08:04:41+07:00

Báo Giá Thử Nghiệm Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19/BKHCN (An Toàn Điện, Tương Thích Điện Từ)

2020-07-10T10:27:16+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Báo Giá Thử Nghiệm Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19/BKHCN (An Toàn Điện, Tương Thích Điện Từ) 2020-07-10T10:27:16+07:00

Quotation Testing Of Electric Safety And Electromagnetic Compatibility (EMC) For LED Lighting Products According To QCVN 19/BKHCN

2020-05-11T14:50:38+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm Phúc

Quotation Testing Of Electric Safety And Electromagnetic Compatibility (EMC) For LED Lighting Products According To QCVN 19/BKHCN 2020-05-11T14:50:38+07:00

Hướng Dẫn Thử Nghiệm Và Chứng Nhận Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN

2020-09-25T09:20:43+07:00

Ghi Chú: 1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng. 2) Phúc Gia® Đàđược chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website): – Phòng Thử Nghiệm

Hướng Dẫn Thử Nghiệm Và Chứng Nhận Hợp Quy Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN 2020-09-25T09:20:43+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2016/BTTTT

2020-07-16T17:01:56+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Pin Lithium - QCVN 101:2016/BTTTT Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Pin Lithium tại Hà Nội theo QCVN 101:2016/BTTTT - Quy

Kết Quả Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2016/BTTTT 2020-07-16T17:01:56+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Laptop/ Máy Tính Xách Tay

2020-02-29T09:40:37+07:00

Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Laptop/ Máy Tính Xách Tay Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Một Trong 10 Sản Phẩm Mà Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Đã Được Bộ Công Thương Chỉ Định Thử Nghiệm Hiệu Suất

Kết Quả Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Laptop/ Máy Tính Xách Tay 2020-02-29T09:40:37+07:00