Hồ Sơ Năng Lực Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

2022-10-26T17:43:28+07:00

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được thành lập vào 15/07/2016 với mã số doanh nghiệp: 0107509079. Địa chỉ Phòng thử nghiệm: Số 04, phố Đặng Dung, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Công ty Cổ phần

Hồ Sơ Năng Lực Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia 2022-10-26T17:43:28+07:00

Bộ Công Thương Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

2022-06-28T11:57:38+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 22/04/2019, Phòng thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Phúc Gia (Phúc Gia Lab) được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 bởi Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam – Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp với số VILAS 1212; Ngày 22/07/2019,

Bộ Công Thương Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng 2022-06-28T11:57:38+07:00

Bộ Thông Tin và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium

2022-06-15T11:33:35+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 29/09/2020, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2016/BTTTT; QCVN 101:2020/BTTTT; IEC 62133-2:2017 theo Quyết định số 1638/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 9

Bộ Thông Tin và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium 2022-06-15T11:33:35+07:00

Capacity Profile Of Phuc Gia Laboratory

2022-10-06T11:02:02+07:00

1. HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT Phuc Gia Laboratory Joint Stock Company was established on July 15th, 2016 with business code: 0107509079. Address of the Laboratory: No. 04, Dang Dung Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam. Phuc Gia Laboratory Joint Stock Company - Phuc Gia Laboratory for short (PGL) is an

Capacity Profile Of Phuc Gia Laboratory 2022-10-06T11:02:02+07:00

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN

2022-03-31T09:05:24+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 18/9/2020, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định chứng nhận đăng ký thử nghiệm An toàn điện và Tương thích điện từ (EMC) đèn LED cho Phúc Gia Lab theo Quyết định

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Đèn LED Theo QCVN 19:2019/BKHCN 2022-03-31T09:05:24+07:00

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm EMC Theo QCVN 09:2012/BKHCN

2022-01-24T10:26:37+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động thử nghiệm Tương thích điện tử (EMC) cho các sản phẩm điện -

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm EMC Theo QCVN 09:2012/BKHCN 2022-01-24T10:26:37+07:00

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1212

2022-05-12T17:51:02+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 11 tháng 05 năm 2022, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Chứng chỉ Công nhận do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1212 2022-05-12T17:51:02+07:00

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VALAS 009

2022-08-17T16:02:50+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 17/8/2022, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Chứng chỉ Công nhận do Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VALAS 009 2022-08-17T16:02:50+07:00

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VLAT-1.0388

2021-10-16T08:39:55+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 06 tháng 9 năm 2021, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Chứng chỉ Công nhận do Liên hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam - Văn Phòng Đánh Giá Công Nhận Năng Lực Đánh Giá Sự Phù

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VLAT-1.0388 2021-10-16T08:39:55+07:00

Phúc Gia Lab – Phòng Thử Nghiệm An Toàn Quang Sinh Học Đạt Chuẩn IEC 62778 và IEC 62471

2022-10-15T11:36:07+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Căn cứ vào thông tư số 08/2019/TT-BKHCN; Quyết định số: 1383/QĐ-BKHCN và Quy chuẩn QCVN 19:2019/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và tương thích điện từ đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED, từ thời

Phúc Gia Lab – Phòng Thử Nghiệm An Toàn Quang Sinh Học Đạt Chuẩn IEC 62778 và IEC 62471 2022-10-15T11:36:07+07:00