Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia

2023-09-12T17:14:42+07:00

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được thành lập vào 15/07/2016 với mã số doanh nghiệp: 0107509079. Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia gồm: - Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia - Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia

Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia 2023-09-12T17:14:42+07:00

Bộ Thông Tin và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium

2023-09-12T16:56:49+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 19/11/2019, Phúc Gia Lab (Vilas 1212) được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết bị cầm tay theo QCVN 101:2016/BTTTT; IEC 62133-2:2017 theo Quyết định số 501/GCN-BTTTT ngày 19 tháng 11 năm 2019.

Bộ Thông Tin và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium 2023-09-12T16:56:49+07:00

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center

2023-06-16T11:57:15+07:00

1. HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT Phuc Gia Laboratory Corporation was established on July 15th, 2016 with business code: 0107509079. Phuc Gia Laboratory Corporation includes: - Phuc Gia Certification Center - Phuc Gia Inspection Testing Center Address: IDC Long Bien, No. 01 Huynh Tan Phat, Sai Dong B Industrial Park, Thach Ban Ward, Long Bien

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center 2023-06-16T11:57:15+07:00

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1212

2023-06-09T15:20:24+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 04 tháng 04 năm 2023, Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia thuộc Công ty Cổ phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Chứng chỉ Công nhận do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa Học

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1212 2023-06-09T15:20:24+07:00

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VALAS 009

2023-06-09T15:20:41+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 17/8/2022, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Chứng chỉ Công nhận do Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VALAS 009 2023-06-09T15:20:41+07:00

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VLAT-1.0388 – Năm 2023

2023-08-09T09:53:50+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Chứng chỉ Công nhận do Liên hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam - Văn Phòng Đánh Giá Công Nhận Năng Lực Đánh Giá Sự Phù

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VLAT-1.0388 – Năm 2023 2023-08-09T09:53:50+07:00

Báo Giá Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN 132:2022/BTTTT

2023-09-15T11:39:12+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo Giá Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN 132:2022/BTTTT (IEC 62368-1:2018) Vui lòng chờ

Báo Giá Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN 132:2022/BTTTT 2023-09-15T11:39:12+07:00

Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2020/BTTTT

2023-09-12T11:58:00+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT. Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium QCVN 101:2020/BTTTT (Tiếng Việt) 

Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2020/BTTTT 2023-09-12T11:58:00+07:00

Kết Quả Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2020/BTTTT

2023-06-09T15:22:30+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Phúc Gia - Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Pin Lithium - QCVN 101:2020/BTTTT Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia - VILAS 1212 sẽ trực tiếp

Kết Quả Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2020/BTTTT 2023-06-09T15:22:30+07:00

Giấy Đăng Ký Chứng Nhận Hoạt Động Thử Nghiệm Số 501/GCN-BTTTT

2023-06-09T15:28:15+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia (PGL) nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Thử nghiệm số 501/GCN-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc

Giấy Đăng Ký Chứng Nhận Hoạt Động Thử Nghiệm Số 501/GCN-BTTTT 2023-06-09T15:28:15+07:00