Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia

2024-06-28T09:21:00+07:00

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được thành lập vào 15/07/2016 với mã số doanh nghiệp: 0107509079. Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia gồm: - Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia - Trung tâm Chứng nhận Phúc Gia

Hồ Sơ Năng Lực Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Và Chứng Nhận Phúc Gia 2024-06-28T09:21:00+07:00

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center

2024-06-05T18:17:57+07:00

1. HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT Phuc Gia Laboratory Corporation was established on July 15th, 2016 with business code: 0107509079. Phuc Gia Laboratory Corporation includes: - Phuc Gia Certification Center - Phuc Gia Inspection Testing Center Address: ICD Long Bien, No. 01 Huynh Tan Phat, Sai Dong B Industrial Park, Thach Ban Ward, Long Bien

Capacity Profile Of Phuc Gia Certification Inspection and Testing Center 2024-06-05T18:17:57+07:00

Bộ Thông Tin và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium và An Toàn Điện Cho Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin

2024-06-11T17:23:46+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Ngày 19/11/2019, Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia - Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định là Phòng thử nghiệm Pin Lithium cho thiết

Bộ Thông Tin và Truyền Thông Chỉ Định Phúc Gia Lab Thử Nghiệm Pin Lithium và An Toàn Điện Cho Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin 2024-06-11T17:23:46+07:00

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1212

2023-11-15T11:42:23+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Ngày 04 tháng 04 năm 2023, Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia nhận được Chứng chỉ Công nhận do Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa Học Công Nghệ ban hành về

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VILAS 1212 2023-11-15T11:42:23+07:00

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VALAS 009

2023-11-15T11:43:36+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Ngày 17/8/2022, Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia nhận được Chứng chỉ Công nhận do Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm Phúc Gia thuộc Công

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VALAS 009 2023-11-15T11:43:36+07:00

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VLAT-1.0388 – Năm 2024

2024-06-14T11:52:36+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Ngày 10 tháng 6 năm 2024, Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định Phúc Gia nhận được Chứng chỉ Công nhận do Liên hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam - Văn Phòng Đánh Giá

Trung Tâm Thử Nghiệm Kiểm Định Phúc Gia Đạt Chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – VLAT-1.0388 – Năm 2024 2024-06-14T11:52:36+07:00

Các Thông Tin Cần Cung Cấp Trước Khi Đo Kiểm QCVN 132:2022/BTTTT Tại Phúc Gia

2024-04-12T10:36:52+07:00

Phúc Gia® – Ngày 30/11/2022 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTTTT kèm theo QCVN 132:2022/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài

Các Thông Tin Cần Cung Cấp Trước Khi Đo Kiểm QCVN 132:2022/BTTTT Tại Phúc Gia 2024-04-12T10:36:52+07:00

Báo Giá Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN 132:2022/BTTTT

2024-04-12T10:54:25+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo Giá Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN

Báo Giá Thử Nghiệm An Toàn Điện Cho Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN 132:2022/BTTTT 2024-04-12T10:54:25+07:00

Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2020/BTTTT

2024-04-09T09:49:59+07:00

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia Công ty Cổ Phần Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia xin được gửi tới quý khách hàng Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium theo QCVN 101:2020/BTTTT. Vui lòng chờ vài giây để loading Báo Giá Thử Nghiệm Pin

Báo Giá Thử Nghiệm Pin Lithium – QCVN 101:2020/BTTTT 2024-04-09T09:49:59+07:00

Phúc Gia® – Hướng Dẫn Thử Nghiệm Cho Các Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN 132:2022/BTTTT

2024-05-31T11:18:44+07:00

QCVN 132:2022/BTTTT là Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện đối với thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin gồm: Điện thoại không dây DECT, Máy tính để bàn (Desktop computer), Set Top Box, Tivi (iDTV), Máy tính xách tay (laptop), Máy tính bảng (tablet). Phúc Gia® - Ngày 30/11/2022 Bộ Thông

Phúc Gia® – Hướng Dẫn Thử Nghiệm Cho Các Thiết Bị Đầu Cuối Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin Theo QCVN 132:2022/BTTTT 2024-05-31T11:18:44+07:00