Hướng Dẫn Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng Đèn Huỳnh Quang Ống Thẳng

Đèn huỳnh quang ống thẳng thuộc danh mục các thiết bị gia dụng bắt buộc phải thử nghiệm hiệu suất năng lượng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Nếu Đèn huỳnh quang ống thẳng không đạt được mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định sẽ không được phép sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh tại Việt Nam. Vậy nên, những thông tin chi tiết về thời gian, cách thức cũng như kiểu loại sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Hãy cùng Phúc Gia tìm hiểu những thông tin về Thử nghiệm hiệu suất năng lượng Đèn huỳnh quang ống thẳng tại bài viết dưới đây!

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Trung tâm Thử nghiệm Kiểm định và Chứng nhận Phúc Gia

1) Khi nào doanh nghiệp bắt buộc phải Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng và Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Đèn huỳnh quang ống thẳng?

Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng 

Căn cứ vào Danh mục và lộ trình thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh (Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg)

  • Tại STT 1, Mục I, Phụ lục I, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg có ghi rõ “Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng” thuộc nhóm thiết bị gia dụng không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh khi có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại tiêu chuẩn TCVN 8249:2013
  • Tại Phụ lục I, Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg cũng nêu rõ lộ trình áp dụng thử nghiệm hiệu suất năng lượng theo TCVN 8249:2013 đối với đèn huỳnh quang ống thẳng “Từ ngày Quyết định này có hiệu lực”

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp bắt buộc thử nghiệm Hiệu suất năng lượng cho đèn huỳnh quang ống thẳng từ ngày 15/07/2023 theo tiêu chuẩn TCVN 8249:2013 trước khi nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sản phẩm bắt buộc phải đạt mức Hiệu suất Năng lượng tối thiểu. 

Công bố Dán nhãn năng lượng 

Căn cứ vào mức Hiệu suất Năng Lượng tối thiểu đối với danh mục phương tiện, thiết bị bắt buộc dán Nhãn Năng Lượng theo quy định và lộ trình thực hiện (Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG).

  • Tại khoản 1, Điều 1, Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG có ghi rõ Đèn huỳnh quang ống thẳng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu.
  • Trích dẫn điểm a, Khoản 1, Điều 2 Quyết Định số 04/2017/QĐ-TTG quy định về Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng có ghi “Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện;”

=> Điều này có nghĩa là doanh nghiệp bắt buộc phải Công bố Dán nhãn Năng lượng cho Đèn huỳnh quang ống thẳng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

2) Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho Đèn huỳnh quang ống thẳng theo tiêu chuẩn nào?

Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8249:2013 để hướng dẫn thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng. Trong đó có quy định Phạm vi áp dụng, Tài liệu viện dẫn, Thuật ngữ và định nghĩa, Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử. 

3) Những loại Đèn huỳnh quang ống thẳng nào bắt buộc tham gia Thử nghiệm Hiệu suất năng lượng?

Căn cứ vào Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg, tại Phụ lục I có quy định tiêu chuẩn thử nghiệm hiệu suất năng lượng bóng đèn Compact là:

  • TCVN 8249:2013 Về Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng – Hiệu suất năng lượng

Trích dẫn từ Mục 1 (Phạm vi áp dụng) của TCVN 8249:2013 có quy định:

“Tiêu chuẩn này áp dụng cho bóng đèn huỳnh quang hai đầu dạng ống thẳng sử dụng cho mực đích chiếu sáng thông dụng (sau đây gọi tắt là bóng đèn huỳnh quang), có dải công suất từ 4 W đến 65 W, sử dụng với cả balát tần số 50 Hz và balát tần số cao được nối vào nguồn điện lưới có điện áp danh định 220 V.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các bóng đèn huỳnh quang rõ ràng là không được sử dụng cho mục đích chiếu sáng thông dụng, gồm:

a) Bóng đèn huỳnh quang có màu hoặc ánh sáng ra chủ yếu nằm ngoài vùng phổ ánh sáng nhìn thấy;
b) Bóng đèn huỳnh quang có phối hợp màu và bóng đèn huỳnh quang có chỉ số thể hiện màu lớn hơn 90 và thể hiện màu xấp xỉ điểm nằm trên vị trí vật đen tuyệt đối;
d) Bóng đèn huỳnh quang dùng cho các ứng dụng y tế;
e) Bóng đèn huỳnh quang dùng cho mục đích riêng không phải mục đích chiếu sáng thông dụng và dễ dàng phân biệt với bóng đèn dùng cho mục đích chiếu sáng thông dụng.”

Đèn huỳnh quang ống thẳng

4) Đối với Đèn huỳnh quang ống thẳng tham gia thử nghiệm Hiệu suất năng lượng phải đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật gì?

Theo TCVN 8249:2013 – Mục 4: Yêu cầu kỹ thuật quy định:

  • Yêu cầu và an toàn

Bóng đèn huỳnh quang phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn theo TCVN 5175 (IEC 61195). Tuy nhiên với mục đích của tiêu chuẩn này, không cần thử nghiệm các chỉ tiêu dưới đây:

Yêu cầu về kết cấu và lắp ráp đối với các bóng đèn sau khi xử lý nhiệt trong (2 000 ± 50) h theo mục 2.3.1.1 và mục 2.3.1.3 của TCVN 5175 (IEC 61195).

Yêu cầu về độ tăng nhiệt của đầu đèn quy định trong 2.9 của TCVN 5175 (IEC 61195).

  • Yêu cầu về tính năng

– Đầu đèn: Kích thước của đầu đèn trên bóng đèn huỳnh quang hoàn chỉnh phải theo quy định trong TCVN 7670 (IEC 60081).

– Kích thước bóng đèn: Kích thước bóng đèn huỳnh quang phải thỏa mãn các giá trị quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

– Đặc tính khởi động: Bóng đèn huỳnh quang phải khởi động hoàn toàn trong thời gian quy định trên tờ dữ liệu bóng đèn liên quan và duy trì độ sáng.

– Đặc tính điện

a) Điện áp ban đầu ở các đầu nối bóng đèn huỳnh quang phải phù hợp với các giá trị quy định trên tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

b) Công suất tiêu thụ ban đầu của bóng đèn huỳnh quang không được vượt quá 5 % + 0,5 w so với công suất danh định quy định trong tờ dữ liệu bóng đèn liên quan.

– Đặc tính quang

a) Quang thông ban đầu của bóng đèn huỳnh quang không được nhỏ hơn 92 % giá trị danh định.

b) Số ghi ban đầu của tọa độ màu x và y của bóng đèn phải nằm trong phạm vi 5 SDCM (độ lệch màu tiêu chuẩn của phối hợp màu) so với giá trị danh định.

c) Chỉ số thể hiện màu Ra ban đầu của bóng đèn không được nhỏ hơn giá trị danh định trừ đi 3.

– Hệ số duy trì quang thông: Nhà chế tạo phải công bố hệ số duy trì quang thông của bóng đèn huỳnh quang. Giá trị này không được nhỏ hơn 80 % quang thông ban đầu sau 2 000 h thắp sáng.

– Tuổi thọ: Nhà chế tạo phải công bố tuổi thọ của bóng đèn huỳnh quang nhưng không được nhỏ hơn 6 000 h.

– Hàm lượng thủy ngân: Lượng thủy ngân lớn nhất trong bóng đèn huỳnh quang ống thẳng không lớn hơn 15 mg.

– Hiệu suất năng lượng

Hiệu suất năng lượng của bóng đèn huỳnh quang được quy định theo hai mức, bao gồm mức hiệu suất tối thiểu và mức hiệu suất cao được quy định trang Bảng 1.

Bảng 1 – Hiệu suất năng lượng của bóng đèn huỳnh quang

Dải công suất
W
Hiệu suất năng lượng
lm/W
Nhiệt độ màu Tc < 4 400 K Nhiệt độ màu Tc ≥ 4 400 K
Mức tối thiểu Mức cao Mức tối thiểu Mức cao
đến 20 55 68 48 62
Từ 20 đến 40 60 78 58 72
Trên 40 đến 65 68 80 60 75

5) Để Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng doanh nghiệp cần mang bao nhiêu mẫu đến Phòng thử nghiệm để test?

Theo TCVN 8249:2013 – Mục 5.1: Số lượng mẫu thử nghiệm có nêu rõ:

“Mỗi model bóng đèn huỳnh quang phải thử nghiệm ít nhất 01 mẫu. Có thể thử nghiệm nhiều hơn một mẫu nếu có yêu cầu của nhà chế tạo, trong trường hợp này sử dụng giá trị trung bình của các kết quả để xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn này.

Trong trường hợp thử nghiệm tuổi thọ, phải thử nghiệm ít nhất 20 mẫu.”

6) Các Trung tâm thử nghiệm được Bộ Công Thương Chỉ định Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn huỳnh quang ống thẳng là đơn vị nào?

Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia là một trong những đơn vị được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng Đèn huỳnh quang ống thẳng theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm hiệu suất năng lượng số 15/GCN-BCT.

Để biết Trung tâm thử nghiệm mà bạn đang có dự định thử nghiệm ở đó có được chỉ định hay không bạn hãy liên hệ với phòng lab để xin quyết định chỉ định của Bộ Công Thương cấp cho phòng lab đó. Hoặc có thể lên trang web chính thức của Bộ Công Thương để kiểm tra.

Bộ Công thương chỉ định Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia được Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng cho đèn huỳnh quang ống thẳng (Xem chi tiết tại đây).

7) Chi phí Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn huỳnh quang ống thẳng?

Tùy theo giá niêm yết của từng Phòng thử nghiệm, Chi phí thử nghiệm tại Phúc Gia Lab được niêm yết tại: Báo Giá Thử Nghiệm Hiệu Suất Năng Lượng

8) Thời gian Thử nghiệm Hiệu suất Năng lượng Đèn huỳnh quang ống thẳng?

Thời gian thử nghiệm sẽ phụ thuộc vào từng đơn vị bạn muốn thử nghiệm.

Tuy nhiên, tại Trung tâm thử nghiệm Phúc Gia, Phúc Gia Lab luôn hỗ trợ khách hàng tốt nhất về thời gian thử nghiệm, vì vậy Phúc Gia Lab thử nghiệm đèn huỳnh quang ống thẳng trong 05 ngày/ model.

Vui lòng chờ vài giây để loading Chỉ định của Bộ Công thương

Ấn vào đây để download Chỉ định của Bộ Công thương

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ: Cảng cạn ICD Long Biên, Số 1 Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696
E-mail: lab@phucgia.com.vn                                Website: phucgia.com.vn

2024-06-19T08:34:55+07:00