Kết Quả Thử Nghiệm Miễn Nhiễm Tương Thích Điện Từ (EMS)
Đèn LED - QCVN 19:2019/BKHCN

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Kết Quả Thử Nghiệm Miễn Nhiễm Tương Thích Điện Từ (EMS) Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia – VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm Đèn LED tại Hà Nội theo TCVN 12679:2019 – Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung- Yêu cầu miễn nhiễm.

 

Miên nhiễm điện từ EMS

Phạm Vi Áp Dụng:

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu miễn nhiễm điện từ áp dụng cho thiết bị chiếu sáng, ví dụ như bóng đèn, phụ kiện và đèn điện được thiết kế để nối với nguồn điện hạ áp hoặc hoạt động bằng pin/ ắc quy.

Vui lòng chờ vài giây để loading
Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Miễn Nhiễm Tương Thích Điện Từ (EMS) Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download
Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm Miễn Nhiễm Tương Thích Điện Từ (EMS) Đèn LED Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2022-03-31T17:21:47+07:00