Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Quang Sinh Học Đạt Chuẩn IEC 62778 và IEC 62471 Cho Đèn và Hệ Thống Đèn

Xem thêm: Hồ sơ năng lực của Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Phúc Gia – Cung Cấp Nội Dung Về Mẫu Kết Quả Thử Nghiệm An Toàn Quang Sinh Học Của Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia theo IEC 62471/ IEC 62778 Cho Đèn LED – Giai Đoạn 2 QCVN 19:2019/BKHCN Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp.

Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia – VILAS 1212 sẽ trực tiếp thử nghiệm An Toàn Quang Sinh Học tại Hà Nội theo IEC 62471/ IEC 62778 – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An Toàn Quang Sinh Của Đèn và Hệ Thống Đèn (Photobiological safety of lamps and lamp systems).

Den_LED_QCVN_19-1-3

1. Quy định Pháp luật hiện hành:

  • Thông tư 08/2019/TT-BKHCNThông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED” ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2019 (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019);
  • QCVN 19:2019/BKHCNQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm Chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN ban hành kèm Thông tư 08/2019/TT-BKHCN);
  • Quyết Định 1383/QĐ-BKHCN: Đính chính quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ Đèn LED.

2. Yêu cầu về chỉ tiêu An toàn quang sinh học theo QCVN 19:2019/BKHCN

Tại mục 2.1.4 – QCVN 19:2019/BKHCN có nêu:

“2.1.4. Các sản phẩm chiếu sáng LED tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này phải nằm trong nhóm miễn trừ (Exempt group) không có nguy cơ về quang sinh học hoặc nhóm 1 (Risk group 1) không có nguy cơ về quang sinh học với sử dụng thông thường khi thử nghiệm, đánh giá, phân loại theo IEC 62471:2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems (An toàn quang sinh học đối với bóng đèn và hệ thống bóng đèn)”

=> Theo đó Các sản phẩm chiếu sáng LED phải được đánh giá và nằm trong nhóm miễn trừ (Exempt group) hoặc nhóm 1 (Risk group 1) mới được phép lưu hành trên thị trường Việt Nam.

3. Thời gian áp dụng: 01/ 01/2022

4. Các sản phẩm chiếu sáng thuộc phạm vi áp dụng của QCVN 19:2019/BKHCN:

Quý khách có thể tham khảo tại đây:

Các sản phẩm đèn LED phải thực hiện thử nghiệm, chứng nhận hợp quy theo QCVN 19 – Phạm vi áp dụng

5. Mẫu Phiếu kết quả Kết Quả An Toàn Quang Sinh Học theo IEC 62778/ IEC 62471 Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia:

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả An Toàn Quang Sinh Học theo IEC 62778 Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả An Toàn Quang Sinh Học theo IEC 62778 Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Icon Công bố

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Kết Quả An Toàn Quang Sinh Học theo IEC 62471 Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

Ấn vào đây để download Mẫu Kết Quả An Toàn Quang Sinh Học theo IEC 62471 Tại Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 0981 996 996/ 098 299 6696/ 024 7779 6696

Email: lab@phucgia.com.vn
Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: “Chính Xác – Khách Quan – Kịp Thời – Tin Cậy”

2023-06-09T15:22:22+07:00